Personalen var hemma hos brukaren och stod och tittade ut genom fönstret. När hen vände sig om riktade brukaren en pistol mot personalen. Polis tillkallas till platsen. Vapnet beslagtogs och visade sig vara en pistolreplika som inte går att skjuta med.

Direkt efter att händelsen inträffat stoppade arbetsgivaren Olivia Hemomsorg AB arbetet hos brukaren efter samråd med facket. Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket.

Josefine Granath är regionalt skyddsombud och säger att hon aldrig varit med om ett så grovt hot.

– Det är ett oerhört allvarligt hot, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är bra att arbetsgivaren stoppade arbetet direkt, annars hade förstås Kommunal lagt ett skyddsstopp med omedelbar verkan, säger Josefine Granath.

Personalen som hotades har enligt Josefine Granath fått tillgång till krissamtal med företagshälsovården. Arbetsgivaren har hävt stoppet men har nu infört dubbelbemanning hos brukaren. Personalen som hotades behöver dock inte arbeta hos brukaren mer.

Josefine Granath menar att det är av största vikt att arbetsgivare har utarbetade handlingsplaner för krissituationer.

– Vi ser ju att hoten mot hemtjänstpersonal ökar. Arbetsgivarna måste ha upparbetade rutiner för hur de ska agera vid en krissituation. De anställda måste också få information om rutinerna och sina rättigheter, säger Josefine Granath.

Kan personal vägra att gå hem till en hotfull brukare?

– Arbetsgivaren måste lyssna på personalen i de här fallen. Om hotfulla situationer återkommer är det viktigt att skriva anmälningar om tillbud och arbetsskador. Det är viktigt att direkt prata med facket och arbetsgivaren om en hotfull situation uppstår. Blir hoten allvarliga ska förstås arbetet stoppas direkt, säger Josefine Granath.

Som regionalt skyddsombud kommer Josefine Granath att fortsätta att följa fallet.

– Min roll framöver blir att följa upp arbetsgivarens rutiner och stötta det lokala skyddsombudet. Vi kommer inte att släppa det här, säger Josefine Granath.

Fotnot: Bilden är licenserad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.