Som KA rapporterat om vände sig 2017 sju skyddsombud på olika bussdepåer inom Keolis Stockholm till Arbetsmiljöverket med kritik om de hårt pressade körtiderna. Bussföretaget hade inte lyssnat på deras kritik gällande schemaläggning, skiftgång och pauser. Nu ger en dom från förvaltningsdomstolen skyddsombuden rätt, rapporterar Arbetet.

Hur förarnas psykiska mående påverkas av att få olika start- och sluttider varje dag och oregelbundna tider för matrast var otillräckligt undersökt, hävdade skyddsombuden. Förvaltningsdomstolen slår fast att rutinerna för att förebygga psykisk ohälsa varit bristfälliga.

– Det är vi glada för efter flera års väntan, säger Mats Hansson, bussförare och huvudskyddsombud, till Arbetet.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som infördes 2016, innebär ett förstärkt krav på arbetsgivarna. Även om bolaget undersökt och identifierat vissa risker har de bakomliggande faktorerna inte kartlagts tillräckligt. Det går inte heller alltid att utläsa om åtgärder har genomförts eller följts upp.

Förvaltningsrätten fastställer Arbetsmiljöverkets utdömda vite på 175 000 kronor. Domen vinner laga kraft den 26 februari.