Varje år hanterar återvinningscentralen i Strömstad runt 30 ton asbest. Nu har det upptäckts att maskinerna som de anställda arbetar i inte haft de filter som krävs för att skydda mot asbestdamm.

Erik Simonsson som är skyddsombud för Kommunal har lagt ett skyddsstopp på all hantering av asbest.

– Som skyddsombud har jag satt krav på asbestfilter i alla upphandlingar av maskiner. Jag har också under två års tid drivit att vi ska få de medicinska kontroller som vi har rätt till. Arbetsgivaren har inte tagit sitt ansvar, säger Erik Simonsson.

Den som andas in asbestdamm riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som cancer. Sjukdomar som beror på exponering för asbest uppträder oftast efter många år.

– De som arbetat här länge kan ha andats in asbestdamm under lång tid. Sådant här får bara inte hända. Det är ju välkänt att asbest är farligt och det är uppenbart att man ska följa de regelverk som finns, säger Erik Simonsson.

Eiton Ohlsson är driftledare för Strömstads återvinningscentral. Han menar att han inte känt till att maskinerna saknat filter som skyddar mot asbestdamm.

– Det är inget som vi vetat om. Vi har haft filter i maskinerna men jag har inte fått till mig att de varit felaktiga, säger Eiton Ohlsson.

Men det är ju arbetsgivarens ansvar att anställda har rätt skyddsutrustning?

– Det är en brist vi haft, men jag kan tänka mig att vi inte är ensamma om det. Men givetvis ska det finnas rätt filter i maskinerna. Nu ska vi ta hjälp av en arbetsmiljöingenjör för att se över alla rutiner kring hanteringen av asbest. Vi ska också se över om vi ska erbjuda medicinska undersökningar kopplade till exponeringen för asbest, säger Eiton Ohlsson.

Skyddsstoppet trädde i kraft den 7 februari och gäller tills bristerna är åtgärdade, eller tills Arbetsmiljöverket beslutar om att det ska hävas.