– Inom undersköterskegruppen har vi oerhört stor sjukfrånvaro, vi har haft det ganska tufft här sedan sommaren 2016. Man går ständigt på en extraväxel, säger Lise-Lotte Lindblom, ordförande för Kommunals sektion VGR, Västra Götalandssektionen i Vänerväst.

Hälften av akutsjukhusens underskott bedömer Västra Götalandsregionen kunna klara genom åtgärdsplaner som nu tagits fram. Där har Södra Älvsborgs sjukhus i Borås fått det största sparbetinget, antalet årsarbetare ska minskas med 193. Det betyder att sjukhuset ska stå för 45 procent av det totala sparbetinget som omfattar totalt sex sjukhus.

Kommunal har inte fått besked om vilka yrkesgrupper som berörs eller om det leder till uppsägningar.

– Vi vet ju att man överanställt undersköterskor, men de fyller hålen i sjuksköterskebristen. Det gör inte att vi är fler i den patientnära vården, säger Lise-Lotte Lindblom.

Klart är att ett 20-tal undersköterskor berörs när en enhet stängs vid Södra Älvsborgs sjukhus.

– De är jätteoroliga, säger Lise-Lotte Lindblom.

Just nu pågår förhandlingar. Samtidigt ska bemanningen ses över på hela sjukhuset och stramare rutiner för tillsättning av vikariat har införts.

Lise-Lotte Lindblom befarar att pressen på undersköterskorna ska fortsätta öka. Sjukskrivningstalen är enligt Kommunal högre för undersköterskor än för sjuksköterskor. Enligt Lise-Lotte Lindblom är en förklaring att vårdplatserna är få, då vårdplatser stängts på grund av sjuksköterskebristen.

– Det innebär ju att våra undersköterskor vårdar patienter på de mest konstiga ställen, det tar energi, man kan inte jobba som det är tänkt, man mår kanske dåligt av att se att patienterna ska behöva ha tältläger i korridorerna. Det är samvetsstressen, att bli utbränd på jobbet är en vanlig del i dag, säger Lise-Lotte Lindblom.

Samtidigt är hon oroad för att helgtjänstgörningen ska bli tätare och att det ska öka pressen på medlemmarna, hennes bild är att många redan gått ned i sysselsättningsgrad för att orka med både jobb och privatliv.

NU-sjukvården, där både NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus ingår, har ett sparbeting på 170 tjänster.Men på NÄL i Trollhättan finns inte i dagsläget någon oro för att undersköterskor ska varslas, enligt Kommunals företrädare Wenche Ludvigsen.

– Utifrån besparingskravet kommer man se över alla enheter inom NU-sjukvården, det kan påverka arbetsbelastningen och ge schemaändringar som gör att man får till exempel arbeta varannan helg, säger Wenche Ludvigsen. Redan nu täcker personal på olika avdelningar upp för varandra vid sjukdom och undersköterskor utför vissa av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom så kallad uppgiftsväxling.

– NU-sjukvården ska se över helheten, alla kommer få dra sitt strå till stacken. Det blir ju en hög press på personalen, säger Wenche Ludvigsen.

Redan nu har facket fått rapporter om att semesteransökningar utanför sommarperioden avslås på vissa avdelningar. Kommunal ser att möjligheterna till återhämtning blir mindre.

– Följden kan bli att sjukskrivningarna ökar, den inre stressen som vi bär på, den kan leda till ohälsa, säger Wenche Ludvigsen.

Också på sjukhuset i Uddevalla är pressen stor, även om uppsägningar inte hotar.

– Stressen finns över allt. Bristen på sjuksköterskor har lett till stängda vårdplatser, det blir överbeläggningar och det blir trångt och mycket mer att göra. Det sliter, säger Kristina Hermansson, Kommunal.

Hon uppger brist på vikarier lett till mycket övertid för undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Men trots hög arbetsbelastning leder nu sparmålet till att vikariat inte förlängas.

Den arbetsbörda som förr endast gällde semesterperioden har nu blivit permanent, enligt Kristina Hermansson:

– Sommarsituationen släpper aldrig, den råder året runt.