För ett drygt år sedan sökte en medlem i 50-årsåldern som varit sjukskriven länge upp Aryanne Bezitcheva på Kommunals sektion i Kristianstad. Hon behövde hjälp efter att Försäkringskassan nekat henne hel sjukersättning (som motsvarar den gamla sjukpensionen). Försäkringskassan tyckte att även om hon inte klarade av att arbeta på den anställning hon hade kunde hon söka jobb på hela arbetsmarknaden.

– Det här var en kvinna som verkligen var sjuk. Hon klarade inte av att arbeta, säger Aryanne Bezitcheva, som är försäkringsansvarig på sektionen i Kristianstad.

Eftersom man har rätt till rättsskyddshjälp som medlem i Kommunal finns det också försäkringsansvariga på så gott som alla sektioner.

– Medlemmarna kommer ofta till mig efter att de fått avslag eller indragen sjukpenning. Då är mitt jobb att hjälpa till.

Medlemmen som nekats hel sjukersättning tog alla sina papper från läkare och Försäkringskassan med sig till Aryanne Bezitcheva som satte igång att sortera.

Ofta handlar det först om att begära ompröving av ärendet. Om det inte fungerar överklagas beslutet och man ansöker ofta om anstånd för att få ihop materialet på ett bra sätt.

– Sedan skickar jag allt vidare till avdelningen som sedan skickar vidare till förbundskontoret. De driver ärendet vidare om de tror att det kan vinnas i förvaltningsrätten.

Nu i januari kom så domen från Förvaltningsrätten som gav kvinnan rätt till hel sjukersättning från december 2017 till den dag hon skulle ha gått i pension om hon varit frisk. Hon beviljades 940 000 kronor, som portioneras ut varje månad fram till pensionsdagen.

Om kvinnan nöjt sig med Försäkringskassans avslag, vad hade hänt då?

– Då hade hon tvingats gå till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd. Hon hade aldrig klarat av att ta sig ut på arbetsmarknaden.