Det är Dagens Nyheter som skriver att Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Underskottet för sjukhuset när det gick in i 2019 låg på 1,1 miljarder kronor.
Karolinska har 16 000 anställda och enligt DN betyder sparpaketet på 420 miljoner kronor att 400 tjänster ska bort.

– Det enda vi vet i dagsläget att arbetsgivaren Karolinska sagt att 400 helårstjänster ska bort. Hur det kommer att slå och på vilka arbetsställen vet vi inte. Vi har heller inte fått information om när vi får veta det, säger Carina Lenngren, förhandlingsansvarig för Kommunal på sjukhuset.

Till DN säger Karolinskas styrelseordförande Håkan Sörman att sjukhuset har problem med bemanningen ”och därför vill vi inte att man sparar in på sjuksköterskor”.

Ett uttalande som får Carina Lenngren att se rött:

– Det förstärker att arbetsgivaren inte förstår undersköterskans roll på sjukhuset och i vården. Vi har fruktansvärt mycket övertid för våra yrkesgrupper, vi ser hur folk blir utarbetade och går på knäna. Då kommer ett sparförslag. Jag vet inte vilket kraftuttryck jag ska använda för detta.

Hon menar att sjukhuset tvärtom skulle behöva satsa för att se till att behålla personal och få struktur på de arbetsproblem som finns.

De områden som mest sannolikt kommer att drabbas av nedskärningarna enligt Carina Lenngren, är cancervården, intensivvården, operation och röntgen.

– Det betyder inte att exakta arbetsplatser är identifierade, men det handlar sannolikt om de områdena. Och det är områden som vi redan i dag vet är flaskhalsar på sjukhuset.