Varför är det så viktigt med fackförbundstidningar inom LO-förbunden? Ett svar på den frågan är att arbetare syns och hörs mindre ofta i andra tidningar, tv och radio än exempelvis tjänstemän. I detta har fackförbundspressen varit viktig, både för att låta många röster höras, vilket har varit viktigt för den interna demokratin, och för att sätta arbetarnas frågor på dagordningen i ett större perspektiv.

Låt mig ta ett exempel från annan press för att förklara vad jag menar. I mitten av januari läste jag en artikel om antalet kvinnor som skadar sig i halkolyckor. Artikeln publicerades i Dagens Nyheter och intervjupersonen var en överläkare. Han menade att anledningen till att fler kvinnor än män skadade sig var benskörhet. Ingenstans fanns frågor till någon forskare som kunnat ge det hela ett annat perspektiv. Hade detta gjorts hade artikeln fått en annan innebörd.

För vilka är det som går, cyklar och oftast åker kommunalt? Svaret är kvinnor. Betydligt oftare än män är det de som med eller utan barn försöker ta sig fram på hala gator på väg till jobbet. Många är kommunalare. I ur och skur, i snöstorm och blask halkar de fram i sin strävan att komma till bussgarage, räddningstjänst, kyrka, förskola och skola. I detta finns också ett klassperspektiv. Tjänstemännens löner är i genomsnitt högre än arbetarnas. De åker i högre utsträckning bil till jobbet eftersom de tjänar mer och har råd att välja hur de vill resa. Arbetarna åker oftare kommunalt för att det är billigare. Det är alltså inte ytterst alltid en fråga om val eller om benskörhet när det kommer till vilka som får räkna med att skada sig på väg till jobbet i halkan.

Ska det åstadkommas förändring när det gäller arbetarnas behov krävs att deras frågor lyfts, syns och hörs. I fackförbundspressen är det självklart att lyfta de egna läsarnas perspektiv och frågor. Det kan handla om allt från arbetsmiljö till löner och ob.

Om artikeln i DN hade publicerats i KA hade en kommunalare på väg till jobbet intervjuats om sina tankar kring risken att skada sig. Forskare hade berättat varför fler kvinnor än män åker kollektivt. En djupare förståelse för halkolyckorna hade kunnat ges.

Ta det försiktigt därute på de isiga gatorna och läs gärna en fackförbundstidning när du har kommit in i värmen!