Strejkrätten – och hur den används – är grundläggande för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. I dagsläget finns en uppgörelse som ett enigt LO, TCO, SACO samt Svenskt Näringsliv står bakom. Kommunal stödjer överenskommelsen, och vi gör det till försvar för strejkrätten.

Det har varit ett absolut krav från oss att möjligheten att använda strejkvapnet vid konflikt inte begränsas och faktum är att det förslag som ligger inte innebär förändringar för medlemmarna i Kommunal. Det kommer även fortsättningsvis att vara tillåtet att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet i fråga, med några få undantag.

De undantag som föreslås innebär till stora delar att gällande praxis blir lag. Och de kommer inte heller att påverka Kommunals möjligheter att vidta stridsåtgärder. Faktum är att Kommunal aldrig har vidtagit stridsåtgärder i andra syften än att träffa kollektivavtal. Vi överlämnar alltid våra krav till arbetsgivaren innan vi genomför stridsåtgärder, och skulle inte komma på tanken att lägga till nya krav under pågående strejk. Inte heller har Kommunal någonsin använt strejkrätten för att lösa rättstvister.

En del debattörer hävdar att vi sålt ut strejkrätten och därför är det viktigt att klargöra att överenskommelsen inte öppnar upp för företag att kunna teckna avtal med gula fackföreningar styrda av företagen själva. Tvärtom.

Överenskommelsen innebär att det är tillåtet att vidta stridsåtgärder även mot en arbetsgivare som har kollektivavtal. Det krav som finns i överenskommelsen är att åtgärden vidtas i syfte att träffa ett kollektivavtal och att facket först förhandlat med arbetsgivaren om kraven.

I dagsläget strejkar Hamnarbetareförbundet i syfte att träffa kollektivavtal som helt eller delvis undantränger det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet, Transportarbetareförbundets. Om man tillåter ett förbund att träffa bättre eller för den delen sämre avtal där det redan finns kollektivavtal så öppnar man för avtalsshopping och det är inget som gynnar medlemmarna.

Det är förståeligt att strejkrätten rör upp känslor.  Men i det här läget så vet vi att alternativet med den utredning som låg färdig på politikernas bord hade varit mycket värre. Dessutom håller vi, parterna på arbetsmarknaden, i och med överenskommelsen klåfingriga politiker borta från strejkrätten.

För mig handlar det alltid om hur vi bäst gynnar medlemmarna i Kommunal. Och med denna överenskommelse är jag trygg med att Kommunal kommer kunna ta strid med arbetsgivarna i kommande avtalsrörelser, om det behövs.