Även om en enig LO-styrelse står bakom svaret på regeringens förslag om begränsad strejkrätt, så är det en känslig fråga i LO på grund av de starka protesterna bland deras fackliga företrädare på lokal och regional nivå.

Det är ett av skälen till att LO inte ville kommentera sitt svar på regeringens förslag innan remisstiden gick ut den 31 januari.

Men nu säger Torbjörn Johansson att regeringens förslag är bra.

– Det följer vårt eget förslag, tillägger han.

Eftersom regeringen och parterna är överens ser han ingen anledning att vänta med att genomföra den begränsade strejkrätten till 1 januari 2020.

Han kan till viss del förstå kritiken mot förslaget och att mot LO vill att det genomförs så snabbt som möjligt.

– Jag har varit byggnadsarbetare. Om jag hade varit kvar på golvet så hade jag också varit emot det här förslaget. Jag är i grunden emot att röra strejkrätten. Men det här förslaget orsakar minsta möjliga skada, säger han.

Enligt Torbjörn Johansson hade alternativet varit sämre.

– Det fanns en utredning som hade kunnat komma med ett annat och sämre förslag.

Jag är kritisk till de irrläror som sprids om förslaget från de fack som känner sig drabbade.

Torbjörn Johansson

Han undviker att kritisera de fackliga medlemmar och Vänsterpartiet som nu protesterar mot de begränsningar i strejkrätten som LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv och regeringen är överens om.

– Det är en del av demokratin och det här är en viktig fråga som behöver diskuteras. Men jag är kritisk till de irrläror som sprids om förslaget från de fack som känner sig drabbade.

Han syftar bland annat på Hamnarbetareförbundet som varnar för att den begränsade strejkrätten kan leda till sämre villkor för alla anställda och svagare fack även inom LO.

Enligt Torbjörn Johansson stämmer inte detta eftersom förslaget bygger på hur det fungerar redan i dag mellan de parter som har kollektivavtal.

Femton kommunalare finns med bland de 116 fackligt aktiva undertecknarna som i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet protesterar mot förslaget att begränsa strejkrätten.

En av dem är Camilla Ingman, vice ordförande i Kommunals arbetsplatsklubb Umeå Trafik.

– Förslaget är väldigt dåligt. Det borde aldrig ha lagts fram. Och Kommunals förbundsledning borde inte stöda det. Jag tror inte att ledningen analyserat förslaget på ett riktigt sätt.

Arbetsplatsklubben har skickat ett eget kritiskt yttrande till regeringen om förslaget att begränsa strejkrätten.

– Vi har gjort det vi tycker att Kommunal borde ha gjort, säger Camilla Ingman.

Vi får svårare att försvara våra arbetsvillkor. Förslaget strider också mot den fria förhandlingsrätten.

Camilla Ingman

Hon varnar för att förslaget kan leda till avtalsshopping där arbetsgivaren väljer det billigaste avtalet, exempelvis med ”gula fackföreningar” som är arbetsgivarvänliga och skapade av arbetsgivaren.

– Vi får svårare att försvara våra arbetsvillkor. Förslaget strider också mot föreningsfriheten..

Camilla Ingman, som är aktiv i nätverket Försvara strejkrätten, tror inte på Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund när hon säger att förslaget inte kommer att drabba Kommunal eller kommunals medlemmar.

– Lenita Granlund kan inte se in i framtiden. Hon vet inte hur samhället kommer att förändras och om vilka avtal som då kommer att finnas.

Men Lenita Granlund är inte orolig. Hon har inte börjat tveka eller ändra sig på grund av kritiken mot att begränsa strejkrätten.

– Jag tycker fortfarande att det här är ett balanserat förslag utan ingrepp som påverkar oss.

Hon tycker att det finns myter, påståenden och osanningar om förslaget.

– Sanningen är att det bygger på den modell som finns inom LO, att det ska vara ett avtal på en arbetsplats för att undvika splittring.

Lenita Granlund menar att det är viktigt att Kommunal ställer upp för Transport när Hamnarbetareförbundet som är utanför LO försöker tränga undan eller konkurrera med Transports avtal.

– Tänk dig att vi hade varit utsatt för samma sak, till exempel inom trafiken. Då hade vi inte uppskattat att Transport hade hejat på ett förbund som hotar våra avtal.

Vi välkomnar debatten. Men vi står fast vid att det här är ett bra förslag.

Lenita Granlund

Hon håller inte heller med om att det är allvarligt att begränsningen av strejkrätten hindrar konflikt i rättstvister, till exempel för att hindra att fackligt aktiva som är obekväma blir av med jobbet.

– I våra kollektivavtal har vi en annan ordning än strejk för att lösa sådana rättstvister, till exempel genom att gå till Arbetsdomstolen.

Att en arbetsgivare då kan välja att köpa ut en anställd som Arbetsdomstolen anser felaktigt har blivit av med jobbet, ser inte Lenita Granlund som ett problem.

– Skulle detta inträffa så kostar det för arbetsgivaren om någon köps ut.

Att med hot om strejk tvinga arbetsgivaren att återanställa någon ser hon inte som ett alternativ.

– Det är inte så vi arbetar. Förslaget är även på denna punkt en anpassning till hur det fungerar i dag mellan parter som har kollektivavtal.

Likt Torbjörn Johansson undviker hon att kritisera de medlemmar och Vänsterpartiet som vill stoppa förslaget.

– Vi har olika uppfattningar. Det får vi respektera.

Strejkrätten kan bli en stor fråga vid Kommunals kongress i maj. Stora avdelningar som Stockholm, Väst, Skåne och Västerbotten har ställt sig bakom motioner som syftar till att riva upp överenskommelsen.

– Så är det. Vi välkomnar debatten. Men vi står fast vid att det här är ett bra förslag, säger Lenita Granlund.

Det här innebär förslaget

Om förslaget blir lag får fackförbund bara ta till konflikt i syfte att träffa ett kollektivavtal. Det avtalet får inte ersätta eller på annat sätt tränga undan ett kollektivavtal som något annat fackförbund redan har på arbetsplatsen.