– Kommunen ska nu få en chans att yttra sig och förklara hur de ska kunna leva upp till lagstiftningen, säger Ivos utredare Maria Johagen till P4 Jämtland.

Kommunen, som ska lämna in sitt svar till Ivo senast den 15 februari, motiverar beslutet med kvalitetsskäl.

– Vi ser att det varit svårare för de medborgare som haft en anhörig som anställd att signalera när saker inte fungerat som de ska, säger Lars Liljedahl, chef på vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund, till P4 Jämtland.

Anhöriganställningarna ska, enligt kommunens beslut, vara avslutade vid årsskiftet, om inte Ivos tillsyn ändrar på det.