KA har många gånger de senaste åren skrivit om den man vi valt att kalla Jonas. Han är assistansberättigad och arbetsgivare åt sina egna assistenter. Totalt har över 30 personer stämt Jonas för att han inte betalat ut lön och andra ersättningar till dem. I dagsläget driver fackets juristbyrå LO-TCO Rättskydd ärenden för sju medlemmar.

KA träffade i början av sommaren 2017 några av dem som kräver Jonas på utebliven lön. De berättade då att de även fått utstå kränkande behandling, förbjudits att prata med varandra, tvingats lämna in sina privata mobiltelefoner innan arbetspasset börjat och inte fått ta pauser.

– Det är verkligen en terror. Jag grät varje dag när jag gick hem. Han hittar ofta på onödiga, förnedrande uppgifter som man ska göra, så att man känner sig som ingenting, Det är ren mobbning, berättade en av assistenterna.

Mörkertalet om hur många som har råkat ut för Jonas är troligen stort – flera av de vi pratar med säger att få orkar stanna mer än några dagar, max några månader. Vittnesmål finns från så långt tillbaka som 2012. Då drev han verksamheten i företaget Simplify. Nu är han så kallad egen arbetsgivare men kallar sin verksamhet ”FA assistans”. I någon annons har den också gått under namnet ”Ataxia active care”.

Ärendena som LO-TCO Rättsskydd driver är ännu inte avgjorda, det har dragit ut på tiden bland annat för att Jonas hållit sig undan och varit svår att delge. Nu är huvudförhandling planerad till sex dagar i mitten på mars.

– Vi försöker hitta förlikningslösningar men jag tror att det kommer bli svårt, säger Annika Ewerblad, jurist på LO-TCO Rättskydd som just nu har hand om fem av ärendena.

Hösten 2017 lämnade Kommunals regionala skyddsombud in en så kallad 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Eftersom arbetsplatsen är i en persons hem har de inte rätt att gå in dit utan Jonas medgivande och de kallade därför Jonas till inspektion i sina egna lokaler. Men Jonas dök aldrig upp, och i december förra året fick han ett föreläggande om vite på 50 000 kronor om han inte åtgärdade arbetsmiljöbristerna.

Arbetsmiljöverket kräver att han ska göra en undersökning av arbetsförhållandena och om de kan leda till ohälsa eller olycksfall för de anställda. Han ska också göra en handlingsplan för hur brister ska åtgärdas, ge arbetstagarna möjlighet att påverka detta arbete, samt anlita företagshälsovården för hjälp. Om han inte uppfyller kraven får han betala vite på 50 000 kronor.

Nu har han överklagat ärendet till förvaltningsrätten, vilket kommer dra ut på processen än mer. Kerstin Waldenström, inspektör på Arbetsmiljöverket, säger att det nu är upp till förvaltningsrätten om vitet ska utdömas eller inte.

Hon vill inte uttala sig vad som kan hända om ärendet avslutas och Jonas fortfarande inte har uppfyllt kraven, trots utdömt vite.

– Men det vanliga om bristerna kvarstår är att det blir ett nytt beslut med förhöjt vite. Sen vet jag inte om det blir så i det här fallet, säger Kerstin Waldenström.

Trots att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, redan 2015 drog in tillståndet för Jonas assistansbolag Simplify att bedriva assistans, har han kunnat fortsätta. Det beror på rätten enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att vara så kallad egen arbetsgivare. Det krävs inte tillstånd för det och är en rättighet kopplad till att man har rätt att få assistansersättning. Jonas kan alltså fortsätta att vara arbetsgivare samtidigt som han struntar i lagar och regler på arbetsmarknaden.

– Jag skulle vilja säga att det är någon form av moment 22. Det faller mellan olika stolar och går inte riktigt att komma åt på det sätt som kanske vore önskvärt, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal i Stockholm.

Jonas undanhåller inte bara personliga assistenter pengar, utan också staten. Han har över en miljon kronor i skulder hos Kronofogden, mestadels för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Just nu pågår en utredning hos Kronofogden av Jonas tillgångar som beräknas vara klar inom en månad.

Enligt en av handläggarna som arbetar med ärendet tittar de framför allt på hans bostadsrätt, som ligger på en attraktiv adress i Stockholm. Det kan bli aktuellt att tvångssälja den för att få in pengarna. I sista hand går det att göra löneutmätning på hans sjukpenning.

Samtidigt som Jonas missköter sig som arbetsgivare, har han under hösten fortsatt att annonsera efter ny personal hos Arbetsförmedlingen. Enligt myndigheten har de små möjligheter att stoppa annonsörer, så länge inte själva innehållet i annonsen strider mot deras regler.

Under hösten har Kommunal inte kontaktats av nya medlemmar som arbetat hos Jonas och behövt hjälp, men efter jul har de fått in två ärenden till.

– Det är arbetsmiljön och lönefrågor, det vanliga. Det är inte helt utrett än, så jag vet inte om det finns någon substans i det men jag misstänker ju det med tanke på historiken, säger Lia Scheding.

2017 medgav förra ansvarige ministern Åsa Regnér att det finns en lucka i lagen som gör att ingen kan komma åt Jonas, men ville avvakta rättsprocesserna först.

Fotnot: Jonas heter egentligen något annat.