Några minuter för att duscha en äldre som har svårt att röra sig. Hur ska det ens gå ihop? Ibland mår brukaren sämre och vårdcentralen måste kontaktas omedelbart. Ibland har det snöat och du måste hinna fram innan plogbilen. Ibland cyklar du i ilfart till nästa adress på schemat. Att hoppa över lunchen, skippa ett toabesök eller strunta i att man själv känner sig krasslig hör ofta till vardagen för dig som jobbar i hemtjänsten. Du vill ju inte lämna kollegor eller brukare i sticket.

Den 27 januari uppmärksammas hemtjänstens dag. Hemtjänsten är en livsviktig verksamhet som ser till att äldre får den hjälp de behöver och att anhöriga kan känna sig trygga. Nu när Sverige äntligen har en regering och dessutom en minister med äldreomsorg som ansvarsområde vill jag ta tillfället i akt och tipsa om tre frågor som skulle säkra en hög kvalitet i omsorgen om Sveriges äldre. Som dessutom är både modernare och smartare än äldre-RUT.

Enligt regeringsförklaringen ska äldreomsorgen fortsätta hålla hög kvalitet och där är vi helt eniga. Kommunal vet också att kvaliteten handlar om handlingsutrymme för proffsen, tillräckliga resurser, yrkesskicklighet och kontinuitet.

Vill den nya regeringen satsa på omsorgskvaliteten ska man satsa på:

  • Avskaffa minutstyrningen. Att ge hemtjänstpersonalen ett ökat handlingsutrymme för att använda sin fulla yrkeskompetens. Det måste finnas mer tid för att göra ett bra jobb utan att bränna ut sig. Enligt Kommunals medlemsundersökning vill nästan var tredje lämna yrket inom tre år. Viljan att stanna ökar med ökat inflytande, ökat handlingsutrymme och möjlighet till återhämtning. De strikta minutstyrda systemen stressar både personal och brukare. Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler.
  • Öka kvaliteten genom att skapa incitament för tryggare anställningar. Inom vård och omsorg är det idag en av fyra anställda som har en tidsbegränsad anställning. Samtidigt vet vi att om de äldre får träffa samma team undersköterskor och annan vårdpersonal ökar patientsäkerheten och vårdkostnaderna minskar. En ökad personalkontinuitet genom tillsvidareanställningar inom vård och omsorg är därmed också en satsning på höjd kvalitet.
  • Inför skyddad yrkestitel eller legitimation för undersköterskor. Undersköterska är Sveriges största yrkesgrupp – och ryggraden i hemtjänsten.  För närvarande finns inga tydliga kriterier för en undersköterskas utbildning och kompetens. En legitimation eller skyddad yrkestitel skulle stärka patientsäkerheten, inte minst för multisjuka äldre. Och det skulle öka yrkets attraktivitet genom en tydligare koppling mellan utbildning, yrkestitel och arbetsuppgifter. Tillsammans med högre löner är det en förutsättning för att klara utmaningen att anställa 161 000 undersköterskor till år 2035.

Att regeringen nu vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten i hela landet är en bra början. En fast omsorgskontakt bidrar till omsorgskontinuitet, patienttrygghet och multiprofessionellt teamarbete. De äldre vill kunna bestämma vad man vill ha hjälp med.

Kommunal anser att kvaliteten skapas när det finns tid, kontinuitet och kompetens att ta hand om de äldre. Genom att minska detaljstyrningen, tidspressen och antalet hjälptagare, och genom att öka handlingsutrymme och stödet från chefen och kollegor, kan vi skapa förutsättningar för att fler väljer att stanna kvar och utbilda sig till det fantastiska yrket undersköterska.

Det om något är omsorgskvalitet. Det om något vore att uppmärksamma hemtjänstens fantastiska arbete.