Artikeln om att den nya klubben vill förhandla själva väckte starka reaktioner. Läsare hörde av sig och förklarade att de drivande i klubben vid Göteborgs Spårvägar är en del av problemet. Ingen av dem vill vara med i tidningen av rädsla för trakasserier.

– De som vågar gå emot dessa personer utsätts för påhopp och de blir uthängda i sociala medier med namn och telefonnummer, säger en spårvagnsförare som vill vara anonym.

Huvudskyddsombudet Pablo Cozzi bekräftar denna bild.

– Över hälften av våra arbetsplatsombud och skyddsombud är sjukskrivna på grund av dess personers agerande emot dem, säger han.

Enligt Pablo Cozzi beror konflikten på många orsaker, men ytterst handlar det om synen på hur fackligt arbete ska bedrivas.

– Kommunal har tagit beslut om att vi inte ska ha fackligt förtroendevalda på heltid på våra arbetsplatser. Arbetsplatsombud och skyddsombud måste själva arbeta bland medlemmarna de företräder. Detta vill inte de drivande i klubben acceptera. De försvarar den gamla ordningen med fackliga på heltid, säger han.

Giovanni Pietrafesa.

Otåliga spårvagnsförare vill förhandla själva

Facklig konflikt i Göteborg

Nyheter

En av de utpekade är klubbens ordförande Giovanni Pietrafesa som tidigare varit facklig på heltid under flera år. Han förnekar att han har trakasserat någon.

– Och jag har inte hängt ut någon på sociala medier. Jag avskyr sådant. Men att kritisera någon är inte samma sak som trakasserier. Den som är fackligt förtroendevald måste kunna tåla kritik. Men det gäller att skilja på sak och person, säger han.

Giovanni Pietrafesa håller med om att konflikten till stor del handlar om synen på hur fackligt arbete ska bedrivas.

– Jag förstår inte hur Kommunal tänker. Visst kan jag både köra spårvagn och vara facklig företrädare samtidigt. Men om jag gör det ena så blir det andra lidande. Medlemmarna skulle tjäna mer på att ha företrädare som på heltid kan försvara deras intressen.

Han förnekar att han och de drivande i klubben inte har stöd av spårvagnsförarna.

– Om det var så, varför var det då så många som kom till det möte som beslöt att bilda en klubb, och valde den ledning klubben har?

Bland de läsare som har hört av sig är svaret på detta att få vågar säga emot de drivande bakom den nya klubben. De hoppas att sektionen och avdelningen istället hindrar klubbens ledning att ta över den rätt att förhandla som nuvarande arbetsplatsombud och skyddsombud har i dag.

Klubben ingår i trafiksektionen i Kommunals avdelning Väst. Sektionens ordförande Ronny Sunesson säger att han känner till den konflikt som finns bland spårvagnsförarna.

­– Men sektionen kan bara följa det regelverk och de stadgar som finns i Kommunal när det kommer ett önskemål om att bilda en klubb. Sektionen har inget eget syfte med denna klubbbildning.

Han tillägger att detta är ett exempel på hur svårt det kan vara med demokrati.

– Beslutet att bilda en klubb och att utse en ledning för klubben har fattats i demokratisk ordning av en majoritet av dem som var på mötet. De som inte gillar detta beslut borde ha gått dit och röstat nej.

Han hoppas att konflikten i klubben kan lösas så att spårvagnsförarna kan använda sin gemensamma kraft till att få bättre villkor och arbetsmiljö.

Samma förhoppning har Giovanni Pietrafesa och Pablo Cozzi.

– Jag hoppas att vi kan lösa det här och arbeta tillsammans, säger de båda.

­