Nu är det klart i alla landets 290 kommuner vilka partier som styr. Det blev maktskifte i nästan hälften av kommunerna. Och det blev en stor tillbakagång för de rödgröna styrena. 12,8 procent av kommunerna har nu vänsterstyren jämfört med drygt 34 procent efter det förra valet, 2014.

Borgerliga partier i olika konstellationer styr nu i 44,8 procent av kommunerna jämfört med 31 procent 2014.

De blocköverskridande styrena, där S och/eller V styr tillsammans med ett eller flera borgerliga partier har också ökat, till nästan 40 procent.

Och SD:s ökande inflytande märks också tydligt, från att ha varit inblandade i ett kommunstyre efter förra valet ingår man nu i sju kommuners styren, varav två kommuner där man styr helt själva – Hörby och Bromölla.

Trots den röd-gröna tillbakagången är det Socialdemokraterna som innehar flest antal ordförandeposter, 43,8 procent, följt av Moderaterna som har 30 procent av ordförandeposterna. Det kan förklaras med att blocköverskridande styren ofta har en socialdemokratisk ordförande.

36 procent av kommunerna har minoritetsstyren, en ökning med fyra procentenheter sen förra valet.

Nyligen stod det också klart att det blir borgerlig majoritet i SKL:s styrelse vilket bland annat betyder skifte på ordförandeposten och posten som ordförande i förhandlingsdelegationen.

Så styrs Sveriges kommuner