Mer resurser till kommuner och regioner är en av den mest prioriterade frågorna för den nya landsbygdsministern.

– Det påverkar direkt kommunalarnas arbetssituation, säger Jennie Nilsson.

När hon pratar om landsbygdspolitik så genomsyrar den de flesta politikområden. Och att regeringen också behöver ha det målet.

– Om du vill att människor ska bo och verka i hela Sverige, så måste du ha fungerade service och omsorg. Vi har talat om servicekontor med koppling till statliga myndigheter. Men det måste också finnas fungerande barnomsorg och äldreomsorg, då måste de som arbetar i de verksamheterna ha rimliga förutsättningar, säger Jennie Nilsson.

Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdsminister.

Vårdbiträde blir ny minister

Politik

Hon lyfter vikten av att tillväxten i Sverige fördelas så att kommuner och regioner får möjligheter att ha bra verksamhet. Jennie Nilsson ser ett antal olika förslag i januariavtalet (den överenskommelse som slöts mellan partierna innan regeringsbildningen) som skapar mer likvärdiga förutsättningar för hela landet.

– Men exakt i vilken form måste jag få lov att återkomma till, säger hon.

Som landsbygdsminister har Jennie Nilsson också ansvar för jordbruket där politiken direkt kan påverka villkoren de kommunalare som arbetar där.

Under sina 13 år i riksdagen har hon skrivit en rad motioner som rör kommunalarnas vardag. Hon har lyft att fler undersköterskor behöver anställas i äldreomsorgen och behovet av utbildning både för undersköterskor och barnskötare.

När Jennie Nilsson slutade gymnasiet 1990 arbetade hon först som personlig assistent, sedan som vårdbiträde. Några år senare valdes hon in i kommunfullmäktige i halländska Hylte.

Jennie Nilsson erkänner med ett litet skratt att hon först funderade på vad hon som landsbygdsminister kunde bidra med som gynnande Kommunals medlemmar.

– Ju mer jag tänker på det så är det väl så att min bakgrund som kommunalare och de erfarenheter jag har kommer att vara en enorm tillgång i det här arbetet, säger hon.

Många av Jennie Nilssons riksdagsmotioner har också tagit upp fackliga frågor, till exempel hyvling, alltså att sysselsättningsgraden minskas.

– Jag brinner generellt för fackliga frågor, man ska hålla den fanan högt. Hyvlingsfrågan är en sådan fråga som är väldigt het, det har varit en negativ utveckling och vi behöver vara tydliga med att stoppa den, säger Jennie Nilsson.

Kommunal vill avskaffa ava, allmän visstidsanställning. Något som statsminister Stefan Lövfen också lovade att göra på Kommunals förbundsmöte i våras. Vad händer där?

– Det är omöjligt att säga exakt. Om jag förstått det rätt kommer man titta på det i den förhandling som parterna ansvarar för. Jag tänker att politiken ska vara starkt pådrivande, men om parterna kan hantera frågan så gör de det i stort sett bättre än politiken.

Jennie Nilsson har tidigare lyft att hon under sin tid som kommunalråd samverkade med både Centern, Liberalerna och Moderaterna. Men när landsbygdsministern pratar om de fackliga frågorna är hon tydlig med vilket parti som hon representerar.

– Jag är ju väldigt angelägen om att det ska märkas att det är en socialdemokratiskt ledd regering och att jämte allt annat vi gör levererar bra frågor som är viktiga på riktigt för människor som anställda och är medlemmar i Kommunal.