På sensommaren anmälde Kommunal och Vårdförbundet arbetsmiljön, vilket KA rapporterade om i augusti.

Strax före jul kom beslut från Arbetsmiljöverket om vitesföreläggande. Även om situationen nu är bättre är arbetsbelastningen fortfarande för hög, anser verket enligt tidningen Arbetarskydd. Sjukhuset måste antingen öka bemanningen eller minska inflödet av  patienter senast den 31 mars.

Kommunals skyddsombud Lovisa Söderlund, undersköterska, bekräftar det fortsatt ansträngda läget.

– Självklart är det bättre än i somras men det är fortfarande väldigt ansträngt eftersom patientinflödet har ökat kraftigt. Vi får nästintill alltid våra raster som vi ska men det är för mycket patienter på den personalstyrka vi har, säger Lovisa Söderlund.

Vad hon känner till har sjukhusledningen inte presenterat någon åtgärdsplan ännu.

En av de största orsakerna till läget är att nya Karolinska inte tar emot lika många akutpatienter som gamla Karolinska gjorde, vilket ökat belastningen vid alla Stockholms akutmottagningar. Vi rapporterade i december om situationen vid S:t Görans sjukhus.

Det har kommit en del ny personal, berättar Lovisa Söderlund, men det är inte tillräckligt.

– Det behövs mer personal för att det ska funka riktigt bra. Det är för mycket patienter och det är för långa väntetider på akuten. Att det inte finns tillräckligt med vårdplatser drabbar akuten. Patienter samlas på akuten i stället. Och det har man oftast inte heller personal till och vi har framför allt inte lokaler för att bedriva avdelningsverksamhet, säger hon.

Kommunalarbetaren har sökt ansvariga på sjukhuset. Py Johnson-Fohlin, verksamhetschef på akuten, lämnar följande kommentar via e-post:

– Inflödet kan vi inte påverka men vi jobbar löpande med att rekrytera och att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi ser hoppfullt på att lyckas med nödvändig bemanning före 31 mars.