Tydligast var personalbristen i de norra skogslänen.

Varannan brandman svarar att bristande resurser påverkade spridningen av bränderna. I begreppet ”bristande resurser” ingår såväl personal som fordon och utrustning.

I undersökningen deltar drygt 600 brandmän och brandbefäl som bekämpade bränderna.

Värst drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarna av skogsbränderna. I Gävleborg och Dalarna ökade brändernas spridning på grund av resursbrist, enligt ”Uppdrag granskning”. Det gäller även Norrbotten.

KA har tidigare skrivit om att resurserna inte var tillräckliga. Brandmannen Dennis Swed bekämpade tillsammans med ett 50-tal kollegor den stora skogsbranden i Ljusdal och kommenterade då:

– Räddningstjänsten fungerar bra i vardagen men vi måste ju också klara omfattande kriser som skogsbränderna i somras. Det var uppenbart att resurserna inte var tillräckliga och samordningen inte tillräckligt bra. Det går inte att blunda för att klimatet förändras, och att det kommer att leda till fler stora skogsbränder. Vi vet att det kommer att hända igen, frågan är bara om vi kommer att vara bättre rustade nästa gång.