Tobias Baudin var med vid ett seminarium i LO-borgen där LO:s lönerapport 2018 diskuterades.

Han tycker att det är viktigt att alla kommunalares löner höjs. Men att Kommunal har lärt sig läxan att välja ut yrkesgrupper som behöver särskilda satsningar. Senast var det undersköterskor, nu förbereder Kommunal vilka krav de ska ställa i kommande avtalsrörelse som inleds i höst med interna avtalskonferenser.

Enligt Tobias Baudin handlar det inte bara om krav på högre löner, arbetsgivaren måste också erbjuda bättre arbetsmiljö och villkor i övrigt.

– Det är svårt att rekrytera till välfärden om lönerna är låga, och du dessutom tvingas ha otrygga anställningar med deltid, delade turer och arbete varannan helg. Jag tycker att kommunerna är för defensiva. De kan göra mer för att bli attraktiva arbetsgivare, säger han.

Med nuvarande takt kommer vi att nå målet 2066, det är en miss med 38 år. Det är för dåligt.

Tobias Baudin

Tobias Baudin menar att ett sätt att höja lönerna är genom kompetensutveckling för att utveckla yrket och arbetsuppgifterna.

Skyddade titlar tycker han också är viktigt för att höja yrkets status och lönerna, till exempel för undersköterskor och barnskötare.

LO-rapporten visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har minskat, till stor del på grund av att undersköterskor samt kvinnliga tjänstemän och akademiker i offentlig sektor har fått mer, som lärare, sjuksköterskor och socionomer.

Men fortfarande finns det stora skillnader mellan vad kvinnor och män tjänar i snitt.

LO satte 2015 som mål att till 2028 halvera den löneskillnad som då fanns mellan kvinnor och män. Trots de senaste årens utjämning är det långt kvar för att nå LO:s mål.

– Med nuvarande takt kommer vi att nå målet 2066, det är en miss med 38 år. Det är för dåligt, vi måste driva detta mål hårdare i kommande avtalsrörelser, säger Tobias Baudin.

Utan en fungerande välfärd är det inte alla som kan komma till jobbet i Anders Weihes industriföretag, välfärden och industrin är två ben på samma kropp.

Tobias Baudin

En del av seminariet handlade om huruvida lönebildningsmodellen där industrin sätter märket också för alla andras löner är bra eller inte.

Marie Nilsson, ordförande i IF Metall försvarade märket.

– Man måste baka kakan innan man kan äta den, sa hon.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe höll med och menade att det är den konkurrensutsatta industrins vinster som är en förutsättning för välfärd och annan verksamhet i landet.

Den beskrivningen höll inte Tobias Baudin med om.

– Utan en fungerande välfärd är det inte alla som kan komma till jobbet i Anders Weihes industriföretag, välfärden och industrin är två ben på samma kropp, sa han.

Tobias Baudin tycker att märket är bra, men att det måste vara möjligt att utöver märket ge mer till grupper vars löner är felaktigt värderade, som undersköterskor.

– Annars kommer vi inte att kunna lösa behovet av mer personal inom välfärden, säger han.