Jag arbetar som elevassistent på en skola. Enligt den centrala potten får vi en löneförhöjning som genererar 535 kronor per medlem/barnskötare. Kan min chef i detta fall bara ge 400 kronor åt mig? Jag har mycket bra kompetens för tjänsten och är den enda med de kunskaperna i denna kommun.

/ En besviken medlem

Ann-Charlotte Sidvall ombudsman på Kommunal

SVAR: Det centrala avtalet säger att varje medlem genererar en summa pengar till en lönepott, som sedan fördelas mellan medlemmarna. Lönen fördelas individuellt och differentierat på lokal nivå, vilket innebär att det inte blir lika mycket pengar till var och en. Det ska dock finnas väl kända lönekriterier på varje arbetsplats och det ska genomföras individuella samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om uppställda mål, resultat och med koppling till lön. Kontakta facket lokalt om vad som gäller hos din arbetsgivare.