Hur funkar det om en visstidsanställd eller timmis i den kommunala hemtjänsten är bokad för två arbets­dagar två veckor före det att arbetet ska ske, men kunden lämnar återbud cirka ett dygn före planerat besök? Det har varit strul med kommunikationen mellan bemanningen, planeraren och grupp­chefen. Vad gäller? Hur nära inpå ett bokat och planerat pass kan arbetsgivaren avboka personal och slippa betala lön?

/ Tacksam för svar

Lena Byström ombudsman på Kommunal

SVAR: Jag utgår från att det rör sig om upprepade korttidsanställningar. Om ett arbetspass erbjuds och den anställda tackar ja har ett anställningsavtal träffats. Då är man skyldig att arbeta de aktuella dag­arna och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, men det kan vara svårt att bevisa att avtal träffats. Det går att komma överens om att avboka arbetspasset, men om avbokningen inte accepteras behöver den anställda vara tydlig med det. Kontakta ditt lokala fack, som kan hjälpa dig.