I april 2015 blev jag helt sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, men har sakta tagit mig tillbaka till arbetslivet och i somras börjat jobba heltid på försök. Kan jag anmäla min sjukdom som arbetsskada? Har jag rätt till någon annan sorts ersättning?

/ En envis kommunalare

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Arbetsskadeförsäkringen hanteras av Försäkringskassan och kan ha stor ekonomisk betydelse för den som drabbas av en godkänd arbetsskada. Men det finns grundläggande krav för att en arbetsskada ska kunna prövas och godkännas. Sjukskrivningen måste ha en varaktighetsprognos på minst ett år framåt i tiden. Det är också skillnad på att anmäla en arbetsskada och att ansöka om ersättning. Anmäla kan du alltid göra och ska göras för statistiken, men en ansökan om ersättning bifalls bara om det finns en inkomstförlust och en varaktighetsprognos.

Du drabbades av utmattningssyndrom men är nu tillbaka i arbete efter drygt tre års sjukskrivning. Sjukdomen i sig och om det är fråga om en arbetsskada kan prövas av Försäkringskassan. Men det krävs alltså att det funnits en framåtblickande bedömning och prognos om minst ett års nedsättning av din förmåga att skaffa inkomst. Därför är det viktigt att du kan visa detta vid ansökan. Det måste finnas en sådan läkarbedömning utifrån diagnos, sjukdomshistorik, planerad behandling med mera.

När dessa krav är uppfyllda kommer Försäkringskassan att utreda ärendet och pröva sambandet, i ditt fall om ”övervägande skäl” talar för att utmattningssyndromet har orsakats av arbetet. Då kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan och eventuellt AFA. Annan ersättning utöver sjukpenningen, som jag antar att du fått, är normalt sett inte aktuell vid arbetsskada.