Från den 1 januari i år erhåller anställd personal inom förskolan i Falköpings kommun betalda arbetskläder i form av ett regnställ och ett vinterfodrat ställ. Kommunen avsätter i sin budget 550 tusen kronor för ändamålet. Det bör nämnas att Falköping inte är först med detta, men varje steg i rätt riktning är enligt min mening värd att uppmärksamma.

I den enskilda motion jag lämnade in till riksdagen i samband med den allmänna motionstiden föregående år föreslås att möjligheten till riktat klädbidrag ska utredas. Det kommer att fattas beslut om motionen i riksdagen under 2019.

Till skillnad mot beslutet i Falköping som innebär att kommunen gör en ekonomisk prioritering i en redan ansträngd kommunal budget så föreslås att man utreder möjligheterna till att istället införa ett riktat statsbidrag för ändamålet. Alla 290 kommuner i landet bör ha samma möjlighet att bekosta arbetskläder till personalen inom förskolan, även de kommuner som idag inte har möjlighet att göra den ekonomiska prioriteringen.

Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt arbete med barn kring måltider, toalettbesök, lek, pedagogik, arbete inomhus, utomhus och på utflykter. Det står i läroplanen för förskolan att pedagogisk verksamhet ska bedrivas både inomhus och utomhus varför utomhus är att betrakta som ytterligare ett rum i den pedagogiska miljön. Förskolepersonal står i regel privat för kostnaderna för sina arbetskläder. Kostnaderna blir höga eftersom varma, väderbeständiga och tåliga kläder behövs och arbetets art är sådan att slitaget är stort.

Inom verksamheten förekommer att personalen kan behöva klättra, krypa eller på annat vis slita på kläderna. Inom arbetsuppgifterna förekommer även att på daglig basis ta hand om blöjor eller kläder och barn som inte hann fram till toaletten i tid. Det varierade, aktiva arbetet innebär ofta fläckar som kan vara svåra att få bort eller som till och med riskerar förstöra personalens plagg.

En riktat statsbidrag belastar inte den kommunala ekonomin och är proportionerligt lika stort för alla kommuner, men vilken typ av arbetskläder, skor eller motsvarande som man väljer att införskaffa ska avgöras av respektive kommun, detta då såväl väderförhållanden som verksamhet varierar från ort till ort och förskola till förskola.

Likt Kommunal och förskolepersonalen i Falköping är jag glad över det lokala beslut som nu har fattats och ser fram emot att hela riksdagen sluter upp bakom förslaget för oavsett var man står på den politiska skalan så är vi alla överens om att våra barn är vår framtid, det viktigaste vi har och att de vardagshjältar som tar hand om våra små förtjänar de bästa förutsättningar som vi kan ge dem.