Under julledigheten läste jag den fantastiska boken ”Ett jävla solsken” som handlar om journalisten och författaren Ester Blenda Nordström. Boken skildrar en ung kvinnas liv och kamp för att få yrkesarbeta, resa och ta del av det som i början av 1900-talet var en självklarhet för många män, men endast en dröm för de flesta kvinnor.

Författaren till boken heter Fatima Bremmer. Hon tecknar ett fascinerande kvinnoporträtt av Ester Blenda och hennes kamp för att få arbeta som journalist, resa, köra motorcykel och älska vem hon vill. Bremmer visar också betydelsen av vad journalistiken kunde göra för att förbättra arbetsvillkoren för bland annat pigorna i vårt land.

Ester Blenda Nordström sägs vara vårt lands första undersökande, wallraffande journalist. Hon tog anställning som piga för att kunna skriva om det tuffa arbetet som många kvinnor hade på gårdar och i andra hushåll. Hon gjorde det utan att berätta att hon egentligen var journalist och det kallas i dag för att wallraffa. Ester Blenda skriver om blåsor i händerna i efter morgonmjölkningen av gårdens kor, om långa arbetsdagar på 16-17 timmar, avsaknaden av pauser och låga löner.

Arbetet som piga genererar först artiklar i tidningen Svenska Dagbladet och därefter blir det också boken ”En piga bland pigor”. Genom att lyfta de tuffa arbetsvillkoren och också peka på könsskillnaderna – att pigorna har det ännu tuffare än drängarna – uppstår en samhällsdebatt som så småningom leder till bättre villkor för landets pigor.

Fatima Bremmers bok är en viktig skildring av journalistikens betydelse för att skapa debatt och diskussion om arbetsvillkor. Genom att vara på plats och beskriva lössen i sängen och värken i kroppen efter en arbetsdag tas läsare med och känner att de är på plats hos pigorna på bondgården. Tack vare skildringen ökar förståelsen för att förändring behövs.

Ester Blenda Nordström lade därmed grunden till en viktig journalistisk tradition som fackförbundspressen i dag upprätthåller. Att med egna ögon vara på plats och beskriva arbetsvillkoren för läsarna sätter deras arbetsliv på kartan.