Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg, men det kan finnas i en lokal överenskommelse.