Det var i början av december som Norrbottens Media avslöjade att anställda vid äldreboendet Ingridshem i Luleå av misstag fått en lista skickad till sig där cheferna skrivit ut vad de tyckte om personalen. På listan fanns personnummer och anställda beskrevs med ord som ”lat” medan andra beskrevs som ”en klippa”.

Nu kräver Kommunal att arbetsgivaren ska betala skadestånd till personalen för det lidande som agerandet orsakat.

– Vi ser oerhört allvarligt på det här. Det är ofattbart att arbetsgivaren kan sitta och skriva sådana omdömen om våra medlemmar. Det är en kränkning som fortfarande gör att personalen mår väldigt dåligt. Därför vill vi att arbetsgivaren betalar ut skadestånd till våra medlemmar, säger Gudrun Dickman som är ombudsman för Kommunal Norrbotten.

Hon vill inte uppge hur stort skadestånd det rör sig om eftersom förhandlingarna ännu inte inletts. Kommunal anser att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet och mot Dataskyddsförordningen, som reglerar hur personuppgifter får hanteras. Gudrun Dickman menar att händelsen väcker frågor om hur det ser ut på andra håll i kommunen.

–Om det är något som behöver förbättras hos en medarbetare ska arbetsgivaren ha konstruktiva medarbetarsamtal, inget annat. Det är skrämmande att en arbetsgivare sitter och skriver ner subjektiva anteckningar om våra medlemmar. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag hoppas att det är en engångshändelse, men det känns inte som att det finns några garantier för det, säger Gudrun Dickman.

KA har sökt enhetscheferna på Ingridshem men de vill inte svara på några frågor, utan hänvisar till områdeschef Ann-Christin Lahti. Inte heller hon finns tillgänglig för intervju.  Men i en intervju med Norrbottens Media i början på december svarade Ann-Christin Lahti på frågan om det är okej att skriva ned den här typen av omdömen:

–Man bör inte skriva ned det. Men här är det två chefer som leder tillsammans och då är det kanske inte så lätt att hålla all information i huvudet.