Unga arbetare i Sverige kommer få det sämre 2019, det har Moderaternas och Kristdemokraternas budget möjliggjort. Budgeten gick igenom riksdagen med aktivt stöd av Sverigedemokraterna och gjordes möjlig av ett passivt stöd från Centerpartiet och Folkpartiet.

Vi som är födda på 90-talet har i hela våra liv varit i opposition mot ett samhälle som ständigt tar ifrån oss möjligheter att etablera oss. De flesta av oss kan bara drömma om ett förstahandskontrakt på en lägenhet innan vi fyllt minst 30 och att köpa vår bostad kan vi glömma. De trygga anställningarna blir även de mer sällsynta och arbetsmiljön ska vi inte tala om. I klimatfrågan verkar det som att våra föräldrar gjort i stort sett allt de kan för att ge oss en planet i sämre skick än den som de fick ärva. Inom alla dessa områden kommer den nya högerbudgeten för 2019 att göra försämringar.

Inte minst vi som jobbar inom välfärden kommer att känna av försämringarna. När vi jobbar så jobbar vi för att resten av samhället ska fungera, att sänka skatten är därför ett extra hårt slag mot oss. Det påverkar oss negativt som medborgare, som anställda i välfärden och det drabbar oss negativt som generation. I förlängningen slår högerbudgeten mot alla som inte sitter på förmögenheter stora nog för att köpa välfärdstjänster för eget kapital.

Det finns bara en väg framåt och det är i opposition mot en höger som bara gör de rika rikare.