Laila Johnsson Kling, Karolina Strid och Kim Svensson repeterar inför teaterpremiären.

– Vi tar det en gång till. Allt för konsten! utropar dramaläraren Nelu Markovican till teaterensemblen.

Repetitionerna av en teaterpjäs är i full gång i kulturskolans lokaler i Eksjö. Snart är det dags för premiär och det finns en stor koncentration i rummet. Laila Johnsson Kling som har en av rollerna i pjäsen äntrar scenen och sätter sina repliker.

I teaterensemblen ingår både klienter och personal från stöd- och återhämtningsteamet i Eksjö. Teatern är ett samarbete med kulturskolan och är ett av teamets många verktyg för att stärka personer som lever med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Klienter och personal spelar på lika villkor i pjäsen, som snart kommer att spelas för publik.

– I teatern behöver jag göra vissa saker som jag kan ha svårt för i vanliga fall. Så jag utmanar mig själv, berättar Laila Johnsson Kling i pausen.

Carina Johansson, Kim Svensson, Annelie Törnefjord Kjäll och Anna Ohlsson har möte.

Carina Johansson, Kim Svensson, Annelie Törnefjord Kjäll och Anna Ohlsson har möte.

Kim Svensson som är samordnare för stöd- och återhämtningsteamet i Eksjö har också en roll i pjäsen och försöker nöta in sina repliker inför premiären. Kommunens återhämtningscenter anordnar förutom teatern också aktiviteter som körsång, promenader och utflykter.

Men den främsta uppgiften för stöd- och återhämtningsteamet är att stötta personer med psykisk ohälsa i deras hemmiljö. Ofta handlar det om att bryta isoleringen hos någon som mår dåligt och hitta en struktur i vardagen.

– Det kan vara saker som att ta sig ut och handla, eller att stötta i vårdkontakter. Men vi ska inte göra saker åt någon, utan vårt mål är hela tiden att öka självkänslan och självständigheten hos personen vi stödjer, säger Kim Svensson.

Vi har ett oerhört viktigt jobb där vi behöver kunna se varje människas individuella behov för att ge stöd på bästa sätt.

Kim Svensson

En bit bort från kulturskolans teaterscen ligger stöd- och återhämtningsteamets lokaler. De åtta boendestödjarna i teamet har varierande bakgrund som undersköterskor, skötare och behandlingspedagoger. Den största delen av dagen är boendestödjarna ute på stödinsatser, men varje dag har de också mötestid för att hinna stötta varandra i arbetets utmaningar.

På dagens möte är teamet samlat innan de ska åka ut på stödinsatserna. För att kunna stötta klienterna på ett bra sätt arbetar de aktivt med att också skapa en stöttande kultur i personalgruppen, berättar Kim Svensson.

– Vi har ett oerhört viktigt jobb där vi behöver kunna se varje människas individuella behov för att ge stöd på bästa sätt. Vi arbetar med att stärka det positiva och glädjen i våra klienters liv, och vi jobbar på samma sätt i personalgruppen med att hitta arbetsglädjen och vara ett stöd för varandra, säger Kim Svensson.

Teamets fokus på att stärka det friska hos varje person återkommer ofta i samtalet.

– Vi kanske kommer hem till någon som inte orkat städa. Men i stället för att bara prata om den uteblivna städningen så pratar vi om det som fungerat bra den senaste tiden. Det viktiga är att också lyfta framgångarna som varje person gör, säger Anna Ohlsson, och får medhåll av kollegerna.

Anna Ohlsson.

Anna Ohlsson.

De senaste åren har stöd- och återhämtningsteamet arbetat mer och mer med att inkludera klienterna i planeringen och utförandet av insatserna. Region Jönköping där Eksjö ingår har också beslutat att införa så kallade Peer-supporters, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning och anställning för att vara med och utveckla verksamheten. Annica Andersson som arbetat som boendestödjare länge är glad över att arbetet utgår alltmer från självbestämmandet hos klienterna.

– Tidigare när jag jobbade med boendestöd hade vi ett visst antal timmar som vi skulle vara hos varje person. Men i dag bestämmer vi tillsammans med klienten, vad behöver du i dag, och vad vill du att jag ska stötta dig i i dag? säger hon.

Tillbaka på teaterrepetitionen håller Laila Johnsson Kling med om att verksamheten är bra på att fånga upp deltagarnas idéer och synpunkter.

– Om vi har synpunkter lyssnar de och så går det ofta att ordna. Det är viktigt, för annars är det ju inte roligt att dela med sig av sina idéer, säger hon.

Peer support

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Metoden har prövats under flera år i länder som USA, Nederländerna och England och har också börjat introduceras i Sverige.