Det är lokalradiostationen P4 Kronoberg som först rapporterade om att flera anställda och anhöriga är kritiska till hur Attendos äldreboende Vikaholmsallén i Växjö sköts. Kritiken gäller allt från brist på blöjor, stomipåsar och mat till att de boende läggs tidigt på kvällen till följd av personalbrist.

– Det är bedrövligt, säger Sandra Kunzt till P4 Kronoberg.

– De har inga blöjor och det finns inga handskar till oss och hygienskt är det ganska dåligt, säger Yeini Osani.

Båda två har tidigare arbetat på äldreboendet. Tillsammans med tre personer som arbetar kvar har de gjort en flera sidor lång lista med brister som ska ha rapporteras till ledningen på boendet utan åtgärd. Av dem som skrivit under är det bara Osani och Kunzt som inte är anonyma. Orsaken till det ska vara att de som riktar kritik mot arbetsplatsen upplever att de blir illa behandlade. Samtidigt har också kritik från anhöriga om kommit till kommunen. Sandra Kunzt är inte förvånad.

– Det har hänt att anhöriga gråter när de går hem för att deras föräldrar inte mår bra och ligger nedkissade. Vi försöker nu göra allt i vår makt för att det ska bli bättre för dem som bor där. Det är därför vi gör detta, säger hon till P4 Kronoberg.

Attendos regionchef Marcus Fält menar i en intervju med radiokanalen att det inte ligger något i kritiken utan menar istället att det finns ett bemanningsproblem.

– Vi har en för stor personalomsättning. Det är en av de saker som vi nu måste se över, säger han.

Kritiken har lett till att politiker från omsorgsnämnden reagerat och kräver att boendet ses över både när det handlar om kvaliteten på omsorgen men också hur företaget hanterar meddelarfriheten. Nämndens vice ordförande Thomas Thornell (S) misstänker att företrädare för företaget efterforskat källan till kritiken i samband med att skrivelsen personalen gjort polisanmäldes.

– I Växjö kommun har vi meddelarfrihet och då får man inte eftersöka identitet, säger Tomas Thornell (S), vice ordförande i omsorgsnämnden till radiokanalen och menar att det därför måste utredas om Attendo gjort sig skyldiga till avtalsbrott.