Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholm har under längre tid fått signaler om problem på företaget Bra Liv i Sverige AB. Företaget har verksamhet inom personlig assistans och boendestöd. Det handlar om stress, kränkande behandling och att företaget förhindrar facket från att samverka.

I oktober lämnade det regionala skyddsombudet Stefan Ehn in en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren angående situationen för boendestödjare. Anmälan gäller kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning.

– Jag blev kontaktad av medlemmar i juni och i augusti och försökte då få till ett möte med arbetsgivaren. Jag fick inget gensvar och begärde då en 6:6a, säger Stefan Ehn.

Flera medlemmar menar att de har blivit sjuka av på grund av problem med arbetsmiljön. En medlem som arbetar som har anmält arbetsskada på grund av långvarig stress. Kommunal är inte nöjd med arbetsgivarens svar.

– Arbetsgivaren har inte gjort några åtgärder. Man sa i princip att medlemmen hittar på. Jag ser ett mönster i att arbetsgivaren inte anser sig ha gjort några fel utan går till motangrepp, säger Stefan Ehn.

I företagets utredningar skriver kvalitetschefen att inga fel har begåtts och att bemanningen bedöms vara tillräcklig. De anställda vittnar däremot om stress och dålig planering. En anställd som är samordnare är långtidssjukskriven. Personen tillhör Unionen som samarbetar med Kommunal.

– Rehabiliteringen har inte alls fungerat där.

Enligt Stefan Ehn har en person också tvingats sluta på grund av ohälsa och andra har sagt upp sig.

I november gick Stefan Ehn vidare med anmälan till Arbetsmiljöverket.

I dag, den 12 december, kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en fullständig inspektion.

– I vanliga fall brukar Arbetsmiljöverket bara utreda det som står i 6.6a:n, men ska nu titta på hela det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det pågår också arbetsrättsliga tvister.

– Det handlar om en medlem som inte fått ut betalning av innestående semesterdagar efter avslutad anställning. Det finns också andra ersättningsanspråk från medlemmar som har lönefordran, säger Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholm.

I fallet där en person ännu inte fått hela slutlönen har sektionen fått lämna över ärendet till avdelningen.

– Arbetsgivaren har sagt att hennes anspråk stämmer, men de vill att hon ska skriva på ett avtal om tystnadsplikt. Det finns inte arbetsrättsligt stöd för det, säger Elisabeth Antfolk.

Elisabeth Antfolk säger att Bra Liv är svåra att samarbeta med.

– Med andra arbetsgivare kan vi bara ringa till eller skicka ett mejl och så bokar vi ett möte. Men med det här företaget kan vi inte ha några samtal. Vi får träffas hos Almega med Almega närvarande.

Elisabeth Antfolk hoppas att Arbetsmiljöverkets tillsyn ska mynna ut i att de anställda får en bättre arbetsmiljö och att arbetsgivaren förbättrar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– ­Vi vet att inom hela vård- och omsorgssektorn växer de psykosociala arbetsmiljöriskerna. Det handlar om obalansen mellan krav och resurser. Man kan inte klona sig.

Bra Liv Sveriges vd Fredrik Lundström anser inte att det finns några arbetsmiljöproblem på företaget.

– Det håller vi inte med om. Det verkar som att det är en rad missförstånd. Man har gjort en höna av en fjäder, säger han.

Vad beror det på att ni i ledningen och medarbetare och Kommunal har så olika syn på hur bra arbetsmiljön är?

– Det är olyckligt att folk har olika syn. I stället för att ha en dialog med sina chefer har man gått till Kommunal. Vi har varken problem med den fysiska eller psykiska arbetsmiljön.

Fredrik Lundström menar att Bra Liv Sverige är noga med att följa avtal och arbetsmiljöregler korrekt.

– Vi har inga onda intentioner och hittar aldrig på något rackartyg för att sko oss. Vi är en seriös arbetsgivare.

Finns det ingenting ni behöver förbättra?

– Det finns säkert saker, men det är en del av vårt naturliga utvecklingsarbete.