OBS! Texten är från 2018. Klicka här för aktuella siffror om ob-tillägg under julen 2019.

 

Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg, men det kan finnas i en lokal överenskommelse.