Om man kör med 80 procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka 3 procent enligt
Naturskyddsföreningen.

I pengar betyder det 400–500 kronor per år och i utsläpp cirka 80 kilo koldioxid.