Forskningsprojektet ”Må bra i skiftarbete” jämförde olika arbetstidsmodeller bland vårdanställda i Västerbottens landsting: Fast schema, individuellt planerat schema och en variant med arbetstidsförkortning. Resultaten talade inte tydligt för eller emot någon av modellerna, med inga eller små skillnader när man mätte personalens stress, trötthet, sömnbesvär, hälsobesvär och besvär med balansen mellan arbete och privatliv.

Sofia Westerlund.

Sofia Westerlund.

Drygt 100 anställda som lägger sitt eget schema fick också utbildning i hur ett hälsosamt schema bör se ut. Inte heller dessa fick förbättrad hälsa under projekttiden. Däremot blev det fler diskussioner och milda konflikter om arbetstiderna.

– Det är en så kraftig ökning, så det är inte osannolikt att det är vi som har rört om i grytan. Och det är inte nödvändigtvis något negativt, säger forskaren Sofia Westerlund.

Hon tror att det kan vara bra att man börjar diskutera arbetstiderna mer, och att det kan leda till positiva resultat på längre sikt.

– Att skapa långsiktigt hållbara arbetstider är ingen quick fix, säger Sofia Westerlund.

Så blir skiftarbetet mer hälsosamt

  • Tillräcklig tid för sömn mellan arbetspassen.
  • Inte för många pass i rad.
  • Tid att ta raster.
  • Rätt bemanning.
  • Inte för hög arbetsbelastning.