Jag är personlig assistent med kommunen som arbetsgivare och har varit i kontakt med både chefen och mitt lokala fack, men inte fått något svar på mitt problem. Den kund jag jobbar hos har en flyttbar lyft med en sele han hänger i. Eftersom personliga assistenter jobbar ensamma ska alla förflyttningar till och från säng, till rullstol eller toastol hanteras av en person med denna lyft.

Det finns några hakar. Enligt cheferna är policyn alltså att personlig assistent jobbar ensam och utför alla moment i arbetet på egen hand. Men arbetsterapin instruerar hur man gör dem två och två. Instruktionsboken beskriver också enbart hur man gör dessa förflyttningar två och två.

Finns det instruktioner om hur man utför dessa förflyttningar på ett korrekt sätt på egen hand? Alla personliga assistenter är inte stöpta i samma form, så de ­orkar med detta arbetsmoment ensamma.

/ Assistent som undrar

Marie Boström ombudsman på Kommunal

SVAR: Alla har rätt till en god arbets­miljö och visst har alla anställda olika fysiska förutsättningar. Om vissa moment som lyft och förflyttningar kräver dubbelbemanning ska arbetsgivaren tillgodose detta. I det fall du beskriver verkar det ju väldigt klart att lyft med denna lift kräver två personal och detta oavsett vad kommunens policy säger. Det bekräftas ju både av arbetsterapin och instruktionsboken.

Du ska självklart kräva åtgärder av din chef. Kanske behöver man ta hjälp av arbetsterapin igen? Du bör också ta en ny kontakt med ditt lokala Kommunal, så du kan få hjälp av ett skyddsombud eller huvudskyddsombudet. Får du ingen respons kan du vända dig till din lokala avdelning och någon av ombudsmännen där.