Hur hänger läsning och demokrati ihop?

– Ju mer du läser, desto lättare tar du till dig text, det gör att du har lättare att läsa olika handlingar och får lättare att påverka utvecklingen i facket, i arbetslivet och i samhället. Det spelar inte så stor roll vad du läser, om det är Läckberg eller Strindberg. Bara det fångar dig och du kommer i gång. Vi behöver läsandet för att erövra demokratin.

Vad gör ni?

– Nu har vi vänt oss till fackligt förtroendevalda, på träffar får arbetsplatsombuden välja en bok, sedan pratar vi om böcker, reflekterar och bjuder in författare. Under 2019 ska förtroendevalda starta arbetsplatsbibliotek så att medlemmarna får tillgång till böcker på ett lättare sätt. Om boken finns på arbetsplatsen så har man lättare att ta med den än om man ska åka till ett bibliotek.

Hur väljer du ut titlarna?

– Jag går på de olika topplistor som finns, de pocketböcker som är mest populära just nu. Sedan försöker jag hitta böcker som är mer lättlästa, exempelvis ”101 historiska myter” där det är en historia på ett uppslag. Alltså böcker med korta berättelser, där du kan känna att du kan läsa klart utan att ha läst hela boken. Sedan köper vi in klassiker som ”Utvandrarna” och ”Mina drömmars stad”.