Tack för svar.

Vi har i dag i Söderköping och på många andra ställen gått över till försämringar på grund av så kallade hälsosamma scheman. Det betyder bland annat att de som arbetar natt har fått fler (men kortare) nattpass och fler pass i sträck. De beskriver detta som ohållbart eftersom det inte fungerar med vila och återhämtning, istället ökar stressen.

En liknande problematik finns för oss som arbetar dag. Vi jobbar mycket en vecka och mindre nästa, men den hårda veckan sliter så hårt att återhämtningen uteblir.

När våra hälsoscheman infördes missades flera larm på grund av det saknades personal på plats just den tiden. Hade arbetsgivaren samverkat med oss och lyssnat hade det aldrig skett.

Våra scheman gäller för fyra veckor framåt, sedan får vi schema för en ny fyraveckors period. Vi vet aldrig i förväg hur vi kommer att arbeta respektive vara lediga.

Den här nya organisationen har lett till att ett 20-tal medarbetare i Söderköpings hemtjänst har bytt jobb.

Du beskriver rätten till heltid vilket är bra. Men med detta ”hälsosamma” schema orkar vi inte jobba 100 procent eftersom våra kroppar får för dålig återhämtning.

Vi vill bara att chefer och ledning skall lyssna på oss och föra en dialog så att vi kan komma på effektivare lösningar tillsammans istället för att de hittar på egna lösningar som kanske fungerar på deras papper, men som bryter ner vårdpersonalen och gör att vårdsäkerheten blir dålig.

Jag vill avsluta med att länka till en text där en forskare skriver om hur viktigt det är med återhämtning.