Det frivilliga ramavtalet är tänkt att godkännas den 10 december i Marrakech i Marocko. Flera länder tänker inte skriva på eftersom de anser att avtalet kan inskränka den nationella handlingsfriheten och ge migranter för stora rättigheter.

Bland dem finns länder i Europa som Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien. Några länder, däribland Belgien och Italien har ännu inte bestämt sig.

Sverige tänker skriva på. Enda partiet som säger nej till detta är Sverigedemokraterna. Det finns även andra kritiska röster i Sverige om delar i ramavtalet, bland annat från Journalistförbundet.

Förbundet menar att avtalet kan undergräva pressfriheten eftersom undertecknarna åtar sig att driva en mediepolitik som ska påverka rapporteringen om migration genom att utbilda journalister i ”etisk” terminologi och bevakning. Dessutom ska medier som ”diskriminerar migranter” inte få bidrag från offentliga medel.

Luca Visentini menar i pressmeddelandet att en vägran att skriva på ramavtalet är nonchalant mot FN och internationellt samarbete. Och att det vore ännu ett bakslag för synen att migration ska hanteras i samarbete och solidaritet.

– Internationellt samarbete behövs mer än någonsin för att på bästa sätt utnyttja fördelarna med migration samt bekämpa nationalism och främlingsfientlighet, säger Luca Visentini.