KA har tidigare berättat om Äldrevårdsupproret, där personal från hemtjänsten och nästan alla äldreboenden i Luleå kommun vittnat om hur de går på knäna under en allt tyngre arbetsbelastning. Upproret samlade både personal och anhöriga som ville se en bättre äldreomsorg med mer resurser.

Efter en demonstration lämnade Äldrevårdsupproret över en kravlista till kommunen där runt 1700 personer krävde ett totalstopp för nedskärningar i kommunens äldreomsorg.

Men en månad senare klubbade Luleås kommunfullmäktige ändå igenom en budget som innebär stora besparingar inom de kommunala verksamheterna. På tre år ska 430 miljoner kronor sparas. Besparingarna föreslås bli 81 miljoner kronor 2019, 122 miljoner kronor 2020 och 227 miljoner kronor 2021.

Det är ännu inte klart inom vilka verksamheter besparingarna ska ske, men beskedet väcker en oro för nedskärningar inom äldreomsorgen. Det säger William Larsson som arbetar som undersköterska på Björkskatans hemtjänst i Luleå och är engagerad i Äldrevårdsupproret.

–Det går inte att spara så mycket utan att personalen påverkas. Vi kommer att gå på knäna ännu mer än vad vi gör i dag. I upproret lyfte vi det skriande behovet av mer resurser till omsorgen. Tyvärr har politikerna inte lyssnat på oss alls, säger William Larsson.

Men kommunalrådet Lenita Ericson (S) håller inte med om att sparbudgeten riskerar att försämra arbetsmiljön för personal inom äldreomsorgen. Hon poängterar att det är upp till varje förvaltning att se över var effektiviseringar kan göras för att hålla igen kostnaderna.

–Vi kan se att Luleå kommun ligger högt i kostnaderna för barn- och äldreomsorgen. Men det är inte säkert att besparingarna ska göras där, utan kommunens förvaltningar måste alla hjälpas åt för att få en budget i balans. Vi ska också komma ihåg att det inte finns ett likhetstecken mellan mer pengar och en bättre arbetsmiljö. Det handlar också om hur effektivt pengarna används, säger hon.

Varför väljer ni att göra så stora besparingar?

–Vi vill inte höja skatten mer och då måste vi spara. Men vi vill inte heller försämra kvaliteten i verksamheterna. Det är viktigt att personalen är med i den här förändringen. De är experter på att se var det går att effektivisera så att vi kan få ut samma kvalitet till lägre kostnad, säger Lenita Ericson (S).

När KA ringer Fredrik Hansson (S), socialnämndens ordförande, säger även han att effektiviseringarna ska göras utan att personalen och vårdtagarna i kommunen drabbas. I stället pekar han på att kostnader inom administrationen kan kapas.

Kan du garantera att besparingarna inte kommer att drabba personalen?

–Jag kan aldrig säga att jag garanterar något, eftersom vi aldrig kan veta vad som händer i framtiden. Men jag har svårt att se att vi skulle spara in på personalstyrkan, säger Fredrik Hansson (S).

Henrik Alqvist som är ordförande för Kommunals sektion i Luleå förstår oron som kommunens sparbudget väcker. Men han är tydlig med att Kommunal kommer att bevaka sina avtal och arbetsmiljön för att förhindra att besparingarna slår mot personalen.

–Det går inte att spara på vårat folk ute i verksamheterna, det är tufft redan som det är i dag. Min förhoppning är att politikerna håller sina ord och sparar in på administrationen, som jag upplevt växt på senare år. Från Kommunals håll blir det ännu viktigare att vi mobiliserar våra medlemmar för att bevaka att våra avtal hålls och att arbetsmiljön inte försämras till följd av sparbudgeten, säger Henrik Alqvist.

Undersköterskan William Larsson säger att Äldrevårdsupproret inte tänker ge upp, de kommer att fortsätta att organisera sig mot nedskärningar inom äldreomsorgen. Men han känner en stor frustration över kommunens nya sparbudget.

– Risken är att hela äldreomsorgen kollapsar om de fortsätter med sina nedskärningar utan att lyssna på oss som faktiskt jobbar inom verksamheterna. Vi behöver mer resurser, inte mindre. Men vi kommer aldrig att ge oss. Vi kommer att fortsätta att kräva en bättre äldreomsorg, säger William Larsson.