Jag jobbar dagtid inom hemtjänsten och alla effektiviseringar gör att vi bokstavligen springer häcken av oss. Alla dessa olika scheman som införs som gör att vi inte vet när vi ska vara lediga så vi kan kan planera vår fritid. Det senaste är ”hälso-scheman”, som namnet till trots ger osäkerhet vilket leder till ohälsa. Dess främsta syfte är att spara pengar.

Jag har arbetat inom vården i 17 år men nu har jag valt att inte förlänga mitt vikariat. Jag måste ha rutiner i mitt liv. Jag har barn och barnen och deras fritidsintressen ska inte bli utsatta för att jag arbetar inom vården och får ett nytt schema hela tiden. Det fungerar inte. Under det här året har jag arbetat på så många olika scheman att mina barn inte kunnat fullfölja de fritidsaktiviteter vi har betalat för.

Detta och arbetssituationen när jag är på jobbet har stressat mig till den grad att jag aldrig kunnat slappna av och vila. Jag har inte kunnat ta tillvara på min fritid på grund av stressen, vilket till slut ledde till ohälsa. Det här är min situation, men stressen är lika stor även om man inte har barn eller familj.

Vården har varit guld att jobba inom. Jag var stolt när jag började. Men jag orkar inte mer. Nu kommer jag att lämna för att gå över till en helt annan bransch. Att jobba inom vården är att arbeta i en konstant omorganisation. Det kommer hela tiden nya vårdtagare. Gamla försvinner. Arbetet ser annorlunda ut från en vecka till en annan. När det är så mycket förändringar hela tiden klarar man inte av att också ha förändringar och okunskap om hur man kommer att arbeta framåt. Det är ofta det enda man med säkerhet vet, om man har förmånen att ha ett fast rullande schema.

Jag har bestämt mig för att inte acceptera de här villkoren längre. Vården är en kvinnofälla. Vårt samhälle är inte jämställt. Ingen lyssnar på oss som arbetar. Det enda arbetsgivaren är intresserad av är effektivisering.

För att kunna fungera fullt ut som människa – både för min egen skull och för mina barns – under arbetstid och fritid lämnar jag vården.

Hej då, Söderköpings hemtjänst.

Jessica Johansson

Bor: Söderköping.

Yrke: Under­sköterska.

Detta skulle få mig att stanna: Att minutstyrningen försvinner, att man kan få finna ett lugn medan man arbetar.