En rapport från Försäkringskassan visar att sju av tio av de som fått avslag på sin sjukpenning 2015 jobbade ett år efter avslaget. I rapporten definierar Försäkringskassan att jobba som att minst hälften av inkomsten ska komma från ett arbete.

Men rapporten visar också att medianinkomsten sjönk kraftigt för de som fått avslag på sin sjukpenning. Låginkomsttagare förlorar mest, här går lönen från i snitt 150 000 kronor om året före sjukskrivningen, till en årsinkomst på 25 000 kronor två år efter avslaget.

Enligt Robert Sjunnebo, enhetschef på LO-TCO Rättskydd, är detta problematiskt eftersom det tyder på att människor är för sjuka för att jobba.

– Då har man ju mer eller mindre ingen inkomst alls. Det tror jag var och en kan föreställa sig hur det är. De här personerna har ingen arbetsförmåga, de ska vara sjukskrivna och få sjukpenning, säger Robert Sjunnebo till Sveriges Radio Ekot.

Bland de som tjänar 25 000 kronor om året efter avslaget på sjukpenningen är äldre och kvinnor överrepresenterade, och det handlar om branscher som vård, omsorg och service. Fram till 2015 handlade det om mellan 400 och 900 personer om året.

Robert Sjunnebo säger till Sveriges Radio Ekot att han tror att gruppen med mycket låga inkomster kommer att bli större i takt med avslagen på sjukpenning. Han säger också att det inte handlar om människor som försöker undvika att jobba.

– Det är inte vår uppfattning utifrån de vi företräder. Man hamnar ju i ett väldigt beroendeförhållande till alla andra, både till samhället och de som är en närmast, säger Robert Sjunnebo till Sveriges Radio Ekot.