Det visar enligt statistik från SCB som Vårdföretagarna redovisar i ett pressmeddelande där de kallar sig för integrationsmotor.

År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor, nu är det 28 procent.

Vårdföretag som leds eller drivs av utomeuropeiskt födda personer har i genomsnitt fler än fyra anställda som är födda utanför Europa.

Det ska jämföras med företag med svenskfödda företagsledare, de har i genomsnitt drygt två anställda som är födda utanför Europa.

Inom den privata vården är andelen utomeuropeiskt födda som arbetar 20 procent, jämfört med 12,5 procent inom den offentliga vården.

– Vi kan vara en ännu bättre integrationsmotor, men då måste vi få samma förutsättningar som den offentliga vården, det får vi inte i dag, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, i en kommentar i pressmeddelandet.

Vårdföretagarna organiserar omkring 2 000 privata vård- och omsorgsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.