Under två dagar i månadsskiftet oktober/november träffades 40 deltagare från de nordiska länder på en konferens i Helsingfors. Arrangör var Kommunalanställdas Nordiska Samarbete, KNS.

En av de 13 från Sverige var Cesar Verdugo.

– Det har varit väldigt inspirerande. Vi har utbytt arbetssätt och idéer med varandra. Det finns mycket som är lika och jag tycker att vi har kommit ganska långt i Sverige, säger han.

Modellen med personlig assistans är speciellt för de nordiska länderna. Sverige var först ut. I Danmark och Finland har kommunerna ansvar, medan det i Sverige och Norge finns ett delat ansvar mellan stat och kommun.

I Sverige är också arbetsgivarna anslutna till en arbetsorganisation vilket gör att det går att teckna kollektivavtal.

– I resten av Norden är man utan kollektivavtal. Det kan bli stora skillnader beroende på vilken ekonomi en kommun har. Vi behöver också stärka våra kollektivavtal, säger Margaretha Johansson, ombudsman för Kommunal, som var med på konferensen.

Att vara personlig assistent är till stor del ett ensamjobb.

– Därför är det så bra att träffa andra. Det blev väldigt jordnära diskussioner, säger Cesar Verdugo, som arbetat hos samma brukare i 23 år.

Kommunal har gjort satsningar på personliga assistenter, bland annat genom webbseminarier och föreläsningar.

Cesar Verdugo och Margaretha Johansson säger att det är viktigt att kunna nå ut till andra assistenter för att byta erfarenheter och inte minst kunna utbilda sig. Det kan dels handla om att ha en plattform för vidareutbildning och kompetensutveckling och dels så kallade virtuella kafferum där assistenter via nätet kan umgås.

Det viktigaste är ändå att få mer trygghet, anser Cesar Verdugo.

– Det absolut viktigaste är anställningstryggheten. Att vara personlig assistans är inte alls bara ett tillfälligt jobb. Många av oss har arbetat länge, men det räcker med att brukare vill byta assistent så står vi där. Vi har ingen trygghet.

KNS

KNS är samarbetsorgan för kommunalarbetareförbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Samarbetet startade redan på 1930-talet.

Varje år anordnar KNS ett antal konferenser, ofta kring ett tema. Förutom konferensen om personliga assistenter har KNS tidigare år haft konferens för brand- och räddningspersonal.