Det är stor efterfrågan på bussförare i hela landet. Det gör att nyanlända är en grupp som båda efterfrågas och lockas till yrket. Men det finns hinder i form av språket.

– Det finns språkproblem. Våra medarbetare hamnar i konflikter ibland för att de inte vet hur de ska uttrycka sig för att de inte har svenska som modersmål, säger Richard Aruhn, planeringschef på Transdev.

När Transdev vinner en upphandling och får ta över anställda vill de se till att förarna som inte kan så bra svenska får mer kunskap, säger Richard Aruhn. I våras inleddes därför ett samarbete med apputvecklaren Lingio. De har tagit fram övningar i yrkessvenska på bland annat arabiska, farsi, dari, engelska och somaliska.

I ett första steg pratade företaget med de anställda om vad de har för behov, till exempel hur dialogen ser ut med trafikledning, verkstad och resenärer. Efter det har övningarna anpassats till bussförarnas arbetsvardag. En fjärdedel av Transdevs anställda har provat appen.

Nästa steg är att få in språkkursen i den ordinarie förarutbildningen. I början av nästa år startar en utbildning i Göteborg. Utbildningen ska sedan utvärderas innan den genomförs i större skala.