Men gränsdragningsproblem finns för personliga assistenter, konstaterar Lööw, generaldirektör för ESF-rådet (Europeiska socialfonden i Sverige). Det är hans uppdrag att försöka kartlägga hur de kan se ut och vilka åtgärder som kan behövas för att göra yrket något tydligare.

– En del utav gränsdragningsproblemen är kända och förekommer i andra yrken också, ta  till exempel i omvårdnadsyrken, där det kan finnas konflikter mellan självbestämmande och arbetsmiljö när det gäller att lyfta en person till exempel.  Sedan är det här ett ganska nytt yrke också. Och det är ett yrke som utförs på andra arbetsplatser, det utförs i andras hem, det utförs i skolan eller på andra arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets beslut.

Assistent tvingades köpa knark med brukare

Arbetsmiljö

Hur kan det komma sig att ett yrke som ändå funnits i snart 25 år behöver definieras på det här sättet?

– Det har också skett en utveckling. Det är väl bra att titta på vad som har hänt. Mycket av den här diskussionen fanns ju redan då när reformen kom. Men det är väl bra att förhoppningsvis skapa tydlighet och klarhet för alla de människor som är berörda. Det är inte bara de omkring 70 000-80 000 assistenterna utan också ett antal assistansberättigade och arbetsgivare där det kan vara bra med tydliga gränser.

Utredningen ska var klar den 15 januari 2020.