Som KA rapporterat om inför många kommuner nu kortare och fler nattpass, något som ofta kallas ”hälsosamma scheman”.

I Kramfors ville kommunen testa detta på ett äldreboende, innan modellen planerades att införas i hela kommunen. Men redan efter en kort tid reagerade skyddsombudet på boendet på att återhämtningen för nattpersonalen blev för kort med fler nattpass. Därför lämnade Kommunal in en 6:6a-anmälan om schemaförändringen.

Emma Näslund som är huvudskyddsombud för äldreboendet berättar att nattpersonalen som jobbar heltid blivit hårdast drabbad.

– Det rör sig om ett till två extra nattpass i månaden och det minskar ju återhämtningen markant. Det här gör att nattpersonalen inte orkar jobba heltid, säger Emma Näslund.

På 6:6a-anmälan svarade arbetsgivaren att de följer arbetstidslagen. Då valde facket att vända sig till Arbetsmiljöverket. Efter inspektion ställde Arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivaren skulle bedöma hälsorisker och olycksrisker kopplat till arbetspassens förläggning och möjligheten till återhämtning mellan passen.

Kommunal i Kramfors kallade också till ett möte om kommunens planer på fler och kortare nattpass. Personalen skrev på en protestlista där man bland annat lyfte krav på sänkt heltidsmått, så att nattpassen kan kortas utan att personalen behöver jobba fler arbetspass. Totalt samlades runt 360 namnunderskrifter in.

Marianne Persson som är ordförande för Kommunals sektion i Kramfors är kritisk till att arbetsgivaren inte lyssnat in fackets och personalens åsikter i processen att införa ”hälsosamma scheman”.

– Problemet är att de inte låter medarbetarna vara med och säga vad som är hälsosamt för dem. Kommunen säger att de vill få ner sjukskrivningstalen. Men om de genomför förändringar utan att först lyssna på personalen får de bara ännu mer stressad personal, säger hon.

Efter protestmötet har kommunens politiker bett förvaltningen att bromsa den pågående förändringen. Jonne Norlin (S) som är BAS-nämndens ordförande i Kramfors säger till KA att den handbok som ska ligga till grund för schemaförändringarna först ska gå ut på remiss till facket och berörd personal.

–Det ska finnas tid och utrymme för synpunkter innan vi går vidare med förändringarna i kommunen, säger han.

Arbetsgivaren på det äldreboende som prövat nio timmars nattpass har lämnat in sitt svar på Arbetsmiljöverkets krav. Under de närmsta veckorna kommer verket att granska om riskbedömningen och åtgärderna som arbetsgivaren satt upp är tillräckliga.

Detta är en 6:6a-anmälan

Arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a ger skyddsombud rätt att kräva åtgärder från sin arbetsgivare om det finns brister i arbetsmiljön. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna kan ärendet skickas vidare till Arbetsmiljöverket. De träffar då båda sidor och tar sedan fram ett beslut.