Gamer av Effie Karabuda.

Gamer av Effie Karabuda.

Gamer tar upp spelens historia, design, e-sport och kultur. Jag har läst boken tillsammans med min 14-årige son. Vi tycker att målgruppen är oklar. En del fakta är lätt att ta till sig, annan har gömts i långa massiva texter.

Mycket är detaljfattigt, därför finns lite att leva sig in i. Bildvalen är inte alltid representativa för de spel som tas upp. Frågan är varför gör man den här boken när allt finns online.