Stora bantningar i Arbetsförmedlingens verksamhet. Det föreslås i Arbetsmarknadsutredningen som ska presenteras i januari, men som SVT Nyheter redan nu har tagit del av. Det skriver Arbetet.

Enligt SVT kommer utredningen bland annat innehålla följande förslag:

  • A-kassorna ska, enligt förslaget, ta över uppgiften att kontrollera att de arbetslösa verkligen söker jobb eller utför de aktiviteter de ska.
  • Kommunerna ska ta över ansvaret för de sociala insatserna.
  • En helt ny myndighet, Myndigheten för kompetensförsörjning, får ansvaret för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

”Kvar för Arbetsförmedlingen blir framför allt uppgiften att bedöma den arbetslöses möjligheter att få ett arbete, och vilka insatser som krävs på vägen. Utredningen föreslår en helt ny yrkesroll – specialiserade ”bedömare” som ska se till att den arbetslösa får rätt hjälp”, skriver SVT.

Arbetsförmedlingen.

Kommunals a-kassa en av de strängaste

A-kassan

Hur Arbetsförmedlingen ska organiseras har länge varit en het potatis, inte minst i valrörelsen där de borgerliga partierna argumenterat för att lägga ner myndigheten och lägga ut hjälpen med att söka jobb på externa aktörer.

2016 tillsatte regeringen en utredning för att se över hur Arbetsförmedlingen ska sköta sitt uppdrag, den så kallade Arbetsmarknadsutredningen. Året därpå tvingade oppositionen fram ett tilläggsdirektiv till utredningen: bland annat handlade det om hur man kan flytta ut jobbmatchningsverksamheten till externa aktörer.

Enligt SVT kommer dock utredningen att skicka tillbaka just den knäckfrågan till politikerna.

”Antingen blir Arbetsförmedlingen en ren beställare av tjänster från till exempel privata företag, eller så fortsätter man som i dag – så de privata aktörerna är ett komplement till Arbetsförmedlingens egna insatser.” skriver SVT.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.