Det var när personalen inte kände sig säkra på ett korttidsboende som tagit emot en utåtagerande vårdtagare som Kommunals skyddsombud Karina Frantzén slog larm till Arbetsmiljöverket.

– Det var mycket hot och våld, klämskador. Möbler som kastades och gick sönder. Vi var rädda och mådde jättedåligt, säger Karina Frantzén, undersköterska.

Efter att hon kontaktat sin närmaste chef slog hon larm enligt 6:6 a i Arbetsmiljölagen. Det betyder att Arbetsmiljöverket ska göra inspektion och utifrån resultatet ställa eventuella krav.

Arbetsmiljöverket uppmärksammade flera brister vid inspektionen. Kommunen fick krav på en rad åtgärder för att undanröja risken för hot och våld. Om inte detta skedde fanns risk för vite på 50 000 kronor. Kraven uppfyllds dock och ärendet har avslutats utan vitesföreläggande.

Men skyddsombudet Karina Frantzén fick en skriftlig varning.

– Jag blev chockad, jag blev så leden och skämdes, säger hon.

Arbetsgivaren hävdade att hon brutit mot sekretessen kring vårdtagaren och hävdade misskötsel.

Varningen utfärdades av socialförvaltningens förvaltningschef som nu bytt jobb. Jörgen Dahl-Larsson är verksamhetschef äldreomsorgen i Degerfors, han säger att han inte är insatt i detaljerna.

– Det jag fått till mig är att det handlar om sekretessbrott, inte om själva anmälan till Arbetsmiljöverket. Det finns inget förbund mot att gå till Arbetsmiljöverket, säger Jörgen Dahl-Larsson.

Helene Sandberg är inspektör vid Arbetsmiljöverket, hon reagerade inte på att något i anmälan röjde sekretessen.

– Inte som vi kan se. Vi vet inte vilken bedömning kommunen gjort, det har inte framkommit vad det är för uppgifter, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att det ofta finns uppgifter om brukare i anmälningar till Arbetsmiljöverket.

– När det handlar om arbete på olika boenden så är arbetsmiljörisker ibland kopplat till brukare. Då får man ju beskriva hur den arbetssituationen är, säger Helene Sandberg.

Frågan om sekretessen röjts anser Helene Sandberg är arbetsrättsligt. Karina Frantzén har vänt sig till Kommunals avdelning Västra Svealand för att få hjälp. I ett sådant här fall kan Kommunal välja att driva detta som en tvist gällande kränkning av skyddsombud. Men om så ska ske vill inte Kommunals ombudsman Jimmie Willefors uttala sig om:

– Kommunal uttalar sig inte i enskilda ärenden.

Samtidigt har Karina Frantzén skrivit ett medborgarförslag till Degerfors kommun om att en visselblåsarfunktion ska inrättas.

– Jag vill att det ska komma fram hur illa det kan vara, jag ville inte att något skyddsombud ska få en varning och jag vill ha en bättre arbetsmiljö.

Sekretess

Ett skyddsombud kan vända sig till Arbetsmiljöverket vid till exempel hot och våld och beskriva vad som hänt, vad skyddsombudet vill ska ske och vilka bestämmelser arbetsgivaren bryter mot.

Situationen kan beskrivas utan att uppge brukarens namn, personnummer och adress. Arbetsmiljöverket kan sedan begära in uppgifter från arbetsgivaren.

Det är sannolikt att Arbetsmiljöverket sekretessbelägger uppgifterna. Detta kan ytterst prövas av domstol (kammarrätten) som avgör om uppgifterna är hemliga eller offentliga.

Ett skyddsombud kan vända sig till Arbetsmiljöverket vid till exempel hot och våld och beskriva vad som hänt, vad skyddsombudet vill ska ske och vilka bestämmelser arbetsgivaren bryter mot. Situationen kan beskrivas utan att uppge brukarens namn, personnummer och adress.

Arbetsmiljöverket kan sedan begära in uppgifter från arbetsgivaren.

Det är sannolikt att Arbetsmiljöverket sekretessbelägger uppgifterna. Detta kan ytterst prövas av domstol (kammarrätten) som avgör om uppgifterna är hemliga eller offentliga.