Året är 2018 och jag slås av den dåliga arbetsmiljö som finns ute på arbetsplatserna. Kommunalarbetaren har gjort en enkät på området. 80 procent av Kommunals medlemmar har värk i kroppen. Jag blir besviken, men inte förvånad. Det är den sanning jag möter när jag träffar arbetstagare och medlemmar på arbetsplatserna. Jag möter kvinnor som får stå tillbaka från inflytande i de arbetsplatsnära frågorna och betalar med skador i form av ständig värk, stressjukdom och psykisk ohälsa.

De jag möter är många gånger trötta, tystade och försiktiga och när jag skrapar på ytan kommer det fram berättelser om hemska arbetsförhållanden och villkor. I praktiken berättar de om scheman som inte går att följa, ständiga förändringar och besparingar i verksamheter där dialog och inflytande inte hinns med.

Arbetsmiljön präglas av låg grad av inflytande och ständiga förändringar där personalen upplever att de inte tas på allvar och att de inte kan utföra ett arbete som ger mening i vardagen. Sådana arbetsförhållanden jämför jag med en uråldrig syn på personal där de får stå med keps i hand för att få ett daglönearbete.

Därför behövs skyddsombuden. Skyddsombud som med arbetsmiljölagen i ryggen kan verka för förändringar och engagemang för en bättre arbetsmiljö.

Om bara arbetskamraterna vågade säga ifrån. Om de gick samman och klargjorde att NU är det nog

Med otrygga anställningar uppstår samma tillstånd som för länge sedan: tystnad, tacksamhet att överhuvudtaget ha ett arbete. En arbetsplats där anställda tvingas till tystnad för att alls få arbete på timmar eller vid behov.
Just där, här och nu skulle ett skyddsombud kunna göra skillnad. Om bara arbetskamraterna vågade säga ifrån. Om de gick samman och klargjorde att NU är det nog.

För att få igång det förebyggande arbetsmiljöarbetet behövs skyddsombuden mer än någonsin. Det är så viktiga, men faller på att människorna som borde orka med ett uppdrag knappt orkar med det jobb de redan har.

Ett vanligt påstående kring ohälsa är att det är annat än arbetet som är problemet i människors liv. Men hur kan det vara så svårt att ta till sig den kritik och problematik som arbetstagare påtalar och som så tydligt hänger ihop med de arbetsförhållanden och arbetsvillkor som råder?

Att det inte går att springa fortare, att det behövs fler händer för att hinna alla moment och att de som är skyddsombud måste få förutsättningar att klara uppdraget och slippa få höra att de inte gör sitt på jobbet. Skyddsombuden behöver grundutbildning i arbetsmiljö och kontinuerlig fortbildning kring frågor i just sitt skyddsområde och ges förutsättningar för uppdraget, av sitt fackförbund och från arbetsgivaren

Jag är regionalt skyddsombud och en bra arbetsmiljö kommer alltid att vara det jag brinner för. Engagemanget tar energi och ger energi. Jag ser fram emot att arbetsmiljöfrågan lyfts och prioriteras, av arbetsgivare och av fackföreningsrörelsen. För ett hållbart arbetsliv behövs alla skyddsombud. Grattis på er dag!