Riksrevisionen har studerat hur ofta de 27 a-kassorna utdelar sanktioner mot arbetslösa som Arbetsförmedlingen rapporterar för brott mot reglerna.

Det kan handla om att personen inte har lämnat in den månatliga aktivitetsrapporten i tid, att inte ha kommit till ett inbokat möte eller att inte aktivt ha sökt jobb.

När a-kassorna får sådana rapporter ska de pröva om den arbetslösa ska få sanktion i form av varning, sänkt eller utebliven a-kassa. Om a-kassan finner att det finns godtagbara skäl för regelbrottet så behöver ingen sanktion delas ut.

Riksrevisionen finner att det är stora skillnader mellan a-kassorna när det gäller hur ofta de utdelar sanktioner mot arbetslösa som har anmälts av Arbetsförmedlingen.
Kommunals a-kassa är i denna granskning bland de som oftast straffar dem som bryter mot reglerna.

Helena Wågberg säger att hon inte kan svara på om det ska anses vara bra eller dåligt.

– Kritiken i Riksrevisionens granskning handlar ju om att skillnaderna mellan a-kassorna är för stora, inte att det är för många eller för få som drabbas av sanktioner. Jag håller med om att det vore bra om kassorna kunde göra mer enhetliga bedömningar, säger Helena Wågberg.

Hon skulle gärna se att den statliga myndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, tog fram tydligare vägledningar och rekommendationer om vad som kan vara godtagbara skäl när arbetslösa bryter mot reglerna.

Detta förslag finns också med i Riksrevisionens rapport för att få mer enhetliga bedömningar i a-kassorna.

Helena Wågberg säger att Kommunals a-kassa följer det regelverk som finns samt de rekommendationer som ges från IAF och samarbetsorganisationen Sveriges a-kassor.

– Nu ska vi analysera Riksrevisionens rapport. Då ska vi också ha i minnet att när IAF tidigare gjorde en granskning av 50 sanktionsärenden hos oss så fann de att vi inte hade gjort fel i något av dessa fall, tillägger hon.