”Vi två jobbar på en dagverksamhet i Karlstad som heter Lugnet och som finns på Våxnäs vårdboende. Till oss kommer personer som har en demensdiagnos och som är för friska för ett särskilt boende, men är för sjuka för att ha hemtjänst. Våra gäster, som vi kallar dem, kommer varje vardag mellan 07.30 och 17.00. Vi har en budget att hålla oss till, men inom den kan vi fritt planera vilka aktiviteter vi vill. Vi har ett stort förtroende från vår chef och kan verkligen använda vår kunskap.

Vi två trivs så bra ihop fast ålders­skillnaden är stor. Pernilla är 33 och jag är 62. Vi är aldrig osams om någonting förutom om persiennerna. Pernilla vill dra upp och jag ned.

Måndag till fredag har vi fasta aktiviteter som gymnastik, boule och en trubadur. På fredagar kan våra gäster till och med få en cykeltur genom Karlstad. Vi har en tv på väggen som fungerar som en slags simulator.

Vi ordnar julbord, resor och promenader och på sommaren kan vi vara i vår fina trädgård. Det är ett så roligt och flexibelt arbete. Vi har också nära kontakt med de anhöriga och det är jätteroligt.”